Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2016 р.

Нова стаття про М. Грушевського

Публікуємо статтю «Рецензійний жанр у творчості М.Грушевського» (2008 р.). Сьогодні – розділ «Завдання, що ставив М.Грушевський перед рецензійним жанром».

М.Грушевський дивився на рецензію не стільки як на звичайне запровадження до українського наукового обігу нових видань і досліджень, скільки як на лабораторію власної історіографічної думки.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

Публікуємо статтю «Рецензійний жанр у творчості М.Грушевського» (2008 р.). Сьогодні – розділ «М.Грушевський як організатор рецензійного процесу».

Окрема тема в проблемі «М.Грушевський і рецензії» – організаційна робота з залучення до бібліографічної роботи на сторінках «Записок НТШ» та інших періодичних видань.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

Публікуємо статтю «Рецензійний жанр у творчості М.Грушевського» (2008 р.).

Рецензійний жанр у творчості Михайла Грушевського кількісно переважає усі інші різновиди науково-літературної продукції: історичні студії та розвідки, літературознавчі праці.

Більше інформації…