Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського

Ігор Гирич

(Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві)

Національна академія наук України Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України

Центральний державний історичний архів України у м. Києві

Науково-довідкові видання з історії України

Випуск 39

Київ 1996

Пропоноване видання – спроба повного архівного покажчика до усієї епістолярної спадщини М. Грушевського (як листів вченого, так і листів до нього), що зберігається у фонді родини Грушевських (№ 1235) в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві.

Для науковців, архівістів, грушевськознавців.

Упорядник Ігор Гирич

Редактор Наталя Черкащенко

Технічний редактор Майя Притикіна

Художнє оформлення Георгій Сергеєв

Оригінал-макет під готували Ганна Солдатенко, Тетяна Євсюкова

Оригінал-макет підготовлений на комп’ютерному обладнанні, наданому Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАМ України Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Фондом Катерд українознавств (ФКУ). Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ, фінансується за рахунок благодійних пожертв українських громад США та Канади