Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Адресати листів М.Грушевського

Ігор Гирич

Багалій Дмитро Іванович. – 275. – Арк. 72, 111, 112. – 3 листи. – 1907-1927 р.

Березинський М.П. – 339. – С. 2-3. – 2 листи. – 1922 р.

[Брікнер О.]. – 275. – Арк. 77. – 2 листи. – 1908 р.

[Беднарський К.]. – 275. – Арк. 73. – 1 лист. – 1908 р.

Библюк В., український меценат з США. – 63. – Арк. 64. – 1 лист. – 1923 р.

«Вайт Пауль» (Veith P.) книгарня у Відні. – 96. –Арк. 630, 648-649. – 3 листи. – 1922 р.

Василенко Микола Прокопович. – 275. – Арк. 67-68, 92, 201. – 4 листи. – 1905, 1913 рр. – Б/д. (листа за 1913 р. не було відправлено).

Вовк Федір Кіндратович. – 274. – Арк. 16. – 1 лист. – Б/д.

Гавличек В., власник книгарні «Слов’янський базар». – 96. – 2 листи. – 1921р.

[Галенко П.], співробітник В. Кузіва по розповсюджені по видань УСІ в Америці. – 96. – Арк. 754-755, 764-766. – 2 листи. – 1922 р.

Гетц Леопольд Карл (Goetz). – 275. – Арк. 171. – 1 лист. – Б/д. .

Гіршберг Олександр. – 274. – Арк. 17. – 1 лист. – Б/д.

Гнатюк Володимир Миколайович. – 275. – Арк. 196, 199. – 2 листи. – 1905 р., Б/д.

Головне управління по цензурі. – 275. – Арк. 159-161. – 1 лист. – 1905 р.

Горяєв Микола Васильович. – 275. – Арк. 5-7. – 2 листи. – 1887 р.

Гофрат (Hofrat). – 275. – Арк. 30-31. – 1 лист. – 1895 р.

Громницький Сидор. – 275. – Арк. 197. – 1 лист. – [кін. XIX ст.].

Грушевська Ганна (Галина) Сергіївна (деякі спільно з родиною) – 1425. – С. 3, 15, 19-20, 41, 56, 63, 83, 91,, 100-101, 109, 112, 114-115, 119, 122-123, 126, 129, 138, 152-153. – 17 листів, 1904-1913, 1922-1924 рр.

Грушевські Глафіра Захарівна та Ганна Сергіївна. – 18. – 18-38 арк. – 15 листів. – 1902, 1907, 1911, 1913 рр.

Грушевська Катерина Михайлівна. – 1014. – 81 с. – 43 листи. – 1909-1911, 1923-1924, 1926-1927 рр.

Грушевська Марія Сильвестрівна. – 873. – С. 303-304. – 1 лист. – 1900 р.; 940. – 78 арк. – 67 листів і 5 телеграм. – 1896, 1900-1914, 1924, 1926 рр.

Грушевська Ольга Олександрівна. – 1393. – 6 с. – 3 листи. – 1917, 1934 рр. – 1394. – С. 11-12, 22. – 2 листи. – 1916 р.

Грушевські Сергій Федорович, Глафіра Захарівна, Олександр Сергійович, Ганна Сергіївна. – 275. – Арк. 205-206. – 1 лист. – 1905 р.; 9. – 88 арк. – 66 листів і 2 телеграми. – 1879-1895, 1899 рр.

Грушевський Олександр Сергійович. – 1285. – 715 с. – 265 листів (крім с. 661-662, 674-677, 715). – 1884-1923 рр.; 89. – Арк. 258. – 2 листи. – 1891, 1903 рр.

Гузо, священик. – 274. – Арк. 6. – 1 лист. – 1900 р.

«Держвидав України». – 90. – 2 листи. – 1927 р.

Джиджора Іван Миколайович. – 265. – 151 арк. – 105 листів. – 1901-1914 рр.

«Діло», газета (відповідь на заяву Ю. Романчука в 24 числі газети). – 275. – Арк. 44-45. – 1 лист. – 1900 р.

Златкович Георг, священик в Угорській Україні. – 309. – С. 96. – 1 лист. – Б/д.

Історико-філологічне відділення ВУАН. – 90. – С. 1. – 1 лист. – 1927 р.

«Канадійський ранок», редакція газети (З. Бичинський, В.Кузів, П. Галенда). – 96. – Арк. 95-96, 103-110, 750-752. – 9 листів. – 1922-1923 рр.

Київська духовка семінарія, правління. – 879. – С. 53-54, 55. – 2 листи. – 1902, [1903 р.]

Київська міська каса (про гроші на Куренівське училище). – 879. – С. 73-74. – 1 лист. – 1912 р.

Київська міська управа (умова передачі грошей на Куренівське училище). – 879. – С. 78-80. – 1 лист. – 1908 р.

Кінаш Юлія. – 96. – Арк. 749. – 1 лист. – 1922 р.

Кобилянська Ольга Юліївна. – 275. – Арк. 107. – 1 лист. – [1927 р.].

Ковалевськнй Максим Максимович. – 275. – Арк. 138. – 1 лист. – [1906 р.].

Комітет по спорудженню українського театру в м. Львові. – 275. – Арк. 116. – 1 лист. – [1905 р.].

Кудря Данило Євменович, представник ВУКОПИСу в м. Празі. – 275. – Арк. 97. – 1 лист. – 1921 р.; 268. – Арк. 1-4. – 3 листа. – 1921 р.

Кузеля Зенон. – 274. – Арк. 7. – 1 лист. – 1908 р.

Кузів Василь, протестантський священик, видатний український громадський Діяч (США). – 266. – 336 арк. – 102 листа в оригіналах та копіях. – 1921-1927 рр.

Лавровський, священик с. Одрехів. – 275. – Арк. 186. – 1 лист. – Б/д.

Левицький Михайло Васильович, повноважний представник УРСР у м. Празі (один лист спільний: Новицький І.С. – голова місії, Кудря Д.С.). – 268. – Арк. 5-6. – 2 листи. – 1921 р.

Левицький Орест Іванович. – 275. – Арк. 69-70. – 1 лист. – 1906 р.

Леонтович Володимир Миколайович. – 275. – Арк. 169. – 1 лист. – 1906 р.

Луппов Павло Миколайович. – 274. – Арк. 18. – 1 лист. – 1902 р.

Мазон Андре. – 275. – Арк. 96, 132-134. – 3 листи. – 1921 р., [1927 р.]; [874. – С. 224-225. – 1 лист. – [1927 р.]].

Мазуренко Василь Петрович, провідний діяч УПСР. – 269. – С. 1-2. – 2 листи. – 1921 р.

Маковей Осип. – 274. – Арк. 2-3. – 1 лист. – [1898 р.].

Марков М.]. – 275. – Арк. 126. – 1 лист. – [кін. 80-х рр. XIX ст.].

Матушевський Федір Павлович. – 275. – Арк. 141-142. – 1 лист. – 1903 р.

Меценас. – 274. – Арк. 4. – 1 лист. – 1902 р.; 275. – Арк. – 88. – 1 лист. – 1912 р.

Милюков Павло Миколайович, лідер кадетів, російський історик. – 270. – С. 1-10. – 2 листи. –1914 р.

Міністр породної освіти Австро-Угорщини. – 275. – Арк. 143, 167, 174. – 3 листи. – 1898, 1906, 1913 рр.; 874. – С. 320-321. – 1 лист. – [1910 р.].

Міщенко Федір Герасимович. – 275. – Арк. 42-43. – 1 лист. – 1900 р.

Наркомат освіти УРСР (з приводу реставрації будинку Історичної секції). – 90. – Арк. 33. – 1 лист. – 1927 р.

Національно-демократична партія, голова (Галичина). – 275. – Арк. 177. – 1 лист. – Б/д.

Нечуй-Левицький Іван Степанович. – 267. – 22 арк. – 14 листів. – 1884-1886 рр.

Оглоблин Микола Якович. – 275. – Арк. 55-56. – 1 лист. – 1901 р.

Найскер І., німецький історик. – 275. – Арк. 166. – 1 лист. – Б/д.

Паризька бібліотека (від імені УСІ). – 96. – Арк. 687. – 1 лист. – 1920 р.

Петров Микола Іванович, історик культури і літератури, професор Київської духовної академії. – 275. – Арк. 82. – 1 лист. – 1909 р.

Пипін Олександр Миколайович. – 275. – Арк. 158, 162-164. – 1 лист. – [1905 р.].

Попечитель Київської учбової округи (з приводу Куренівського училища). – 879. – С. 106-107. – 1 лист. – [1908 р.]

Полтавська міська управа, (з приводу відкриття пам’ятника І. Котляревському). – 275. – Арк. 123. – 1 лист. – [1903 р.]

Проценко Василь Миколайович, київський міський голова (з приводу Куренівського училища). – 879. – С.64-65. – 1 лист. – 1903 р.

Рідня (М.Ф. Ковалевська, І.Ф.Грушевський, Я.Я. Монзолевський, Г.І.Грушевський, Є.А. та І. А. Пашковські, з приводу заповіту С. Ф. Грушевського). – 879. – С. 56-57. – 1 лист. – [1901 р.].

Романчук Юліян. – 274. – Арк. 11. – 1 лист. – Б/д

[Рубач Михайло Абрамович]. – 275. – Арк. 102. – 1 лист. – 1927 р.

[Ряппо Ян Микитович]. – 275. – Арк. 108. – 1 лист. – 1927 р.

Синодальна друкарня в Москві. – 89. – 1 лист. – 1900 р.

«Січовий базар», книгарня в Нью-Йорку (М.Сурмач, В. Цісник). – 93. – Арк. 3-5, 8-10, 12, 14, 16, 20-24, 27-28, 41-42, 44, 50-51, 54-55, 146-147, 151-153, 159-160, 170-173, 185-189, 195. – 26 листів. – 1921-1923 рр.

Скрипник Микола Олексійович, нарком освіти УРСР. – 275. – Арк. 106. – 1 лист. – 1927 р.

Слабченко Михайло Єлисейович. – 275. – Арк. 86. – 1 лист. – 1910 р.

Славинський Максим Антонович. – 275. – Арк. 66. – 1 лист. – 1903 р. 272. – Арк. 32. – 1 лист. – 1919 р.

«Славянський базар», книгарня Б. Гавлічка в Празі (від імені видавництва «Борітеся – поборете»). – 96. – Арк. 559-565. – 6 листів. – 1921-1922 рр. (підписані скарбником видавництва «Борітеся – поборете» О. Жуковським).

Ставропігійський інститут, книгарня. – 96. – Арк. 93-95. – 3 листи. – 1922 р.

Стешенко Іван Матвійович. – 275. – Арк. 76. – 1 лист. – 1908 р.

Темницький Володимир, міністр закордонних справ УНР. – 275. – Арк. 98. – 1 лист. – [1919 р.].

Терлецький Маркіян. – 274. – Арк. 10. – 1 лист. – 1912 р.

«Товарищ», редакція газети (В.В. Водовозов). – 87. – 1 лист. – Б/д.

«Тойнбер Б.Г.» (Teubner), видавництво в Лейпцігу. – 96. – Арк.578, 606-607. – 2 листи. – 1903 р., б/д.

УПСР, київська група. – 63. – Арк. 66. – 1 лист. – [1923 р.].

УПСР, члени партії. – 96. – Арк. 784. – 1 лист. – 1921 р.

УПСР, центральний комітет. – 63. – Арк. 1-2. – 1 лист. – 1921 р.

«Українська книгарня» С. Лаврова в Празі. – 96. – Арк. 567. – 1 лист. – 1922 р.

Українське наукове т-во в Києві. – 275. – Арк. 118-121. – 1 лист. – [1915 р.]; 96. – Арк. 784. – 1 лист. – 1921 р.

«Український базар», книгарня (І. Фариняк). – 93. – Арк. 15, 17, 19, 30-31, 34, 40, 45, 45-47, 52, 64-65, 67-72, 78-80, 100-105, 129-132, 154-157, 161-163, 166, 181-184, 204-206. – 22 листа. – 1921-1923 рр.

«Украинский вестник», редакція журналу. – 891. – С. 7-8. – 1 лист. – 1907 р.

«Український голос», книгарня в Вінніпезі. – 96. – Арк. 753. – 2 листи. – 1922-1923 рр.

Український фотографічний склад (Київ). – 275. – Арк. 188. – 1 лист. – Б/д.

Франко Іван Якович. – 275. – Арк. 71. – 1 лист. – 1907 р.

«Часопис», редакція журналу. – 275. – Арк. 78. – 1 лист. – 1908 р.

Чикаленко Євген Харлампійович. – 275. – Арк. 89-90, 144-145. – 2 листи. – 1913 р.

Чумак Є.М., празький професор. – 88. Арк. 438-441. – 4 листа. – 1919-1920 р.

Шамрай Віктор Ілліч. – 274. – Арк. 14. – 1 лист. – 1906 р.

Шамрай Сергій Вікторович. – 1425. – С. 65. – 1 лист. – 1929 р.

Шкрибляк Микола, різьбяр по дереву. – 309. – С. 94. – 1 лист. – Б/д.

Шуйська Марія Миколаївна. – 272. – С. 1-32. – 20 листів. – 1894, 1896-1898, 1900-1901, 1908 рр.; [96. – Арк. 784. – 1 лист. – Б/д.]

Шухевич Володимир. – 274. – Арк. 5. – 1 лист. – 1909 р.

Яворський Василь. – 839. – С. 14-16. – 1 лист. – 1905 р.

Ямпольська Анна Платонівна. – 267. – Арк. 23. – 1 лист. – 1886 р.; 273. – 118 арк. – 55 листів. – 1887-1894 рр.

Ямпольські (Ольга, Юлія, Володимир та Іван Платонович). – 275. – Арк. 151-154. – 1 лист. – [кін. 80 – поч. 90-х рр. XIX ст.].