Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Біобібліографічний покажчик

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Бібліографічний опис книги: Ігор Борисович Гирич: Біобібліографічний покажчик. – Київ: Український письменник, 2012 р.

У книжці висвітлюється життєвий і творчий шлях Ігоря Борисовича Гирича, відомого українського дослідника історії ХІХ–ХХ ст., києвознавця, редактора і організатора науки. Покажчик, що видається з нагоди 50-літнього ювілею історика, укладено за хронологічним принципом.

Для істориків, архівістів, культурологів, учителів історії, студентів і всіх, хто цікавиться історичним минулим.

Упорядкування: Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Наукова редакція: Катруся Козелецька, Ярослав Федорук

Затверджено до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України