Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологія життя та діяльності

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

23 вересня 1962 р. – народився в м. Києві на Чоколівці (вул. Іванівська, тепер район перетину вулиць Смілянської та Ушинського).

1969–1979 рр. – навчався у київських середніх школах № 69, 13, 196 та 131 на Чоколівці та Микільській Борщагівці.

Липень 1979 – 1989 рр. – працював у Центральному державному архіві України у м. Києві на посадах від охоронця фондів до провідного наукового співробітника у Відділі публікації та використання джерел.

1979–1987 рр. – здобував вищу освіту на вечірньому відділенні історичного факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

1983–1985 рр. – служба в армії.

1989–1991 рр. – науковий співробітник Археографічної комісії АН України при Інституті історії України АН України.

1991–1996 рр. – науковий співробітник у Відділі джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

1991 р. – обраний дійсним членом Українського історичного товариства (США).

Серпень 1992 – 1995 рр. – головний редактор часопису “Старожитності”.

23 лютого 1995 р. – захистив кандидатську дисертацію “Архів М. Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху: (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, М. Василенко)”. Спеціальність: 07.00.09 – Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження.

1996 р. – призначений на посаду старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

1995–2004 рр. – заступник головного редактора журналу “Український історик”.

1996–2001 рр. – завідувач історичної редакції київського видавництва педагогічної літератури “Генеза”.

1998 р. – обраний членом-кореспондентом Української вільної академії наук у США.

1999–2001 рр. – виконуючий обов’язки головного редактора видавництва “Генеза”.

2001–2002 рр. – директор видавництва Львівської богословської академії (тепер Український католицький університет).

2001–2002 рр. – заступник головного редактора журналу “Україна модерна”.

з 2002 р. – завідувач Відділу джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

2002–2003 рр. – заступник головного редактора журналу “Пам’ятки України”.

2002–2005 рр. – заступник головного редактора журналу “Молода нація”; науковий консультант видавництва та благодійного фонду “Смолоскип”.

2003–2010 рр. – заступник головного редактора журналу “Історія в школах України”.

17 грудня 2005 р. – на Загальних звітно-виборних зборах НТШ обраний дійсним членом НТШ.

13 червня 2006 – рішенням ВАКу присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З травня 2009 р. – заступник головного редактора культурологічного альманаху “Хроніка 2000”.

З червня 2011 р. – головний редактор журналу “Пам’ятки України”.