Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Додатковий список праць 2008 – 2011 рр.

1991

1. Невидані твори М.Грушевського [про невиданий 11-й том „ІУР”] // Андріївський узвіз. – 1991. – № 1. – Лютий. – С.6.

2. „Грозные события военного времени…» [акт обстеження руйнувань обстрілів більшовицької артилерії у січні 1918 р. Успенського собору та ін. споруд лаврі тов-ом охорони пам’яток] // Андріївський узвіз. – 1991. – № 2. – С.7.

3. Акт. Документи епохи [акт обстеження руйнувань від більшовицької артилерії в січні 1918 р. Михайлівського собору] // Андріївський узвіз. – 1991. – № 4. – С.6 (спільно з В.Сініциною).

1992

4. Києво-Печерська лавра – феномен української культури // Андріївський узвіз. – 1992. – № 1(6). – С.3; № 3(8). – С.3; № 4(9). – С.3.

5. Ленін – австрійський шпигун? // Андріївський узвіз. – 1992. – № 1(6). – С.8.

6. Межигірське досьє [коротка історія Межигірського монастиря] // Андріївський узвіз. – 1992. – № 8(13). – С.4 – 5.

7. То на чиєму боці Лавра? [про унезалежнення української церкви від московської] //Сфінкс. – 1992. – № 5. – Квітень. – С.1 – 2.

8. Терещенки // Діамант (торгово – комерційний журнал). – 1992. – № 1 – 2. – С.29 – 31 (переклад з української).

1993

9. „Українському історикові” – 30 років // Літературна Україна. – 1993. – 4 листопада. – № 44 (4557). – С.1.

1999

10. Житловий будинок 1893, в якому проживав Хвойка В.В. // Звід пам’яток історії та культури України. – Кн. І, ч.І. – А – Л. – К., 1999. – С.397 (спільно з М.Виноградовою та В.Отченашко).

11. Акушерська клініка Жіночого медичного інституту, 1912 – 1913 // Там само. – С.458 – 459 (спільно з М.Кальницьким).

12. Житловий будинок 1874 – 1875, в якому містилася книгарня журналу „Киевская старина”, бував Тесленко А.Ю. // Там само. – С.475 – 476 (спільно з М.Кальницьким).

2004

13. Садиба 2-ї пол. 19 ст., в якій проживав Лисенко М.В. // Там само. – Кн.І, ч.ІІ. – М – С. – К., 2004. – С.1048 – 1049 (спільно з О.Друг, Т.Тригубовою).

2008

14. Володимир Антонович – автор концепту Нової України // Дивослово. – 2008. – Березень. – Ч.3(612). – С.59 – 62.

15. Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України. Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 18. – К., 2008. – С.280 – 313.

16. Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Випуск 16: На пошану доктора історичних наук проф. С.В.Кульчицького з нагоди 70 – річчя від дня народження та 50 – річчя наукової праці/ відп. ред. В.Смолій: В 2 – х частинах. – Ч.1. – К., 2007. – С.243 – 252.

17. Несправджені шанси української гуманітаристики. Вчені і наукові школи, знищені у 1930-х. // ПолитикHall. – 2008. – № 41. – Июнь. – С.48 – 53.

18. Історичні мандрівки Києвом. „Латинський квартал” – Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України. – 2008. – № 3. – С.41 – 47.

19. [рецензія] Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с. Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866 – 1934). – Ополє, 2007. – 375 с. // Український археографічний щорічник. – Вип.12. – К., 2008. – С.774 – 779.

20. [некролог] Пріцак Омелян Йосипович (1919 – 2006) // Там само. – С.845 – 848.

21. [некролог] Бутич Іван Лукич (1919 – 2007) // Там само. – С.850 – 854.

22. Михайло Грушевський в 1904 – 1905 роках [продовження] // Український історик. – 2007 – 2008. – Ч.3 – 4 (175 – 176)/ 1 – 2 (177 – 178). – С.200 – 235.

23. Жук Андрій Іллевич // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С.399 – 401.

24. Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами // Історія в школах України. – 2008. – № 7 – 8. – С.16 – 18.

25. Республіка чи гетьманат? [про державу П.Скоропадського] // Сучасність. – 2008. – № 8. – С.35 – 41.

26. Новий російський Сталін, або конструктори „щасливого минулого” // Дзеркало тижня. – 20 вересня 2008 р. – № 35 (714). – С.1, 20. (спільно з О.Радзивілл)

27. Як переробити програму з історії України для 9 класу під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурності й багатоетнічності // Історія в школах України. – 2008. – № 9. – С.23 – 27.

28. Патріарх української архівістики [про І.Бутича] // Пам’ятки України. – 2008. – № 3. – С.120 – 123.

29. З листування Івана Бутича з І.Крип’якевичем [публікація листів, передмова, примітки] // Там само. – С.138 – 143.

30. Якої реорганізації потребує шкільна історія [з приводу книжки „Шкільна історія очима істориків – науковців] // Історія в школах України. – 2008. – № 10. – С.51 – 53.

31. Рецензійний жанр у творчості М.Грушевського // Грушевський М. Твори у 50 томах. – Т.14. – Львів: Світ, 2008. – С.У – ХІХ.

32. Михайло Грушевський і УАПЦ // Служіння і спадщина митрополита Василя Липківського. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Київ, 17 листопада 2007 р./ Упор. А.Зінченко. – К., 2008. – С.51 – 59.

33. [думка експерта з приводу конфлікту між М.Грушевським і С.Єфремовим до статті О.Зінченка „Великий та жахливий”] // ПолитикHall/ – # 40. – квітнень 2008. – С.28.

34. Підручник як головний засіб побудови держави // Дзеркало тижня. – 2008. – № 19 (698). – 24 травня. – С.22 [варіант скорочений статті з збірника на пошану С.Кульчицького].

35. Сила в інтерпретації (інтерв’ю з І.Гиричем) / розмовляв Р.Кабачій // Українськи тиждень. – 2008. – № 27(36). – 4 – 10 липня. – С.46 – 47. [тема, як наші військові поразки зробити позитивом]

36. Передмова. Підп.: від упорядників // Історія України. Енциклопедичний довідник. – К., 2008. – С.5 – 6.

37. Вільна Україна, політична група // Там само. – С.189 – 190.

38. Латинники // Там само. – С.619 (спільно з І.Підковою).

39. До проблеми „хто є хто?” Дніпропетровськ: виміри історичної долі // Хроніка – 2000 / головний редактор Ю.Буряк. – Вип.73 – 74. – К., 2007 – 2008 // Літературна Україна. – 2008. – № 36 (5274). – С.4.

40. Як нам переробити програму з історії України за 9-й клас під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурності та багатоетнічності // Доба. – 2008. – № 1 – 4. – С. 22 – 32. [варіант статті, уміщеної в журналі „Історія України в школі”].

41. (рецензія) Київ УНРівський. Кучерук О. Київ 1917 – 1919. Адреси. Події. Люди. – К.: Темпора, 2008. // www. Litakcent. Com/ index. Php?id=955.

42. Майже все про історію. Історик Ігор Гирич – про розмаїття цікавинок минулого і особливості жанру енциклопедії [інтерв’ю, записане Я.Музиченко з приводу виходу „Історії України. Енциклопедичного довідника”] // Україна Молода. – 2 грудня 2008. – № 227 (3501). – С.12.

43. Олександр Леонідович Рибалко (1950 – 2009) [некролог] // Військово – історичний альманах. – 2008. – 2 (17). – С.160.

44. Постать В’ячеслава Липинського у світлі його листування з дореволюційних часів // Український консерватизм і гетьманський рух. – № 4. – 2008. – С.74 – 95 (Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. – Вип.14 / Відп. ред. Ю.Терещенка). – К.: Вид. центр КНАУ, 2008.

2009

45. Пам’яті Олександра Рибалка // Критика. – 2009. – Число 1 – 2 (135 – 136). – Січень – лютий. – С.37.

46. Олександр Рибалко: редактор і науковець // Пам’ятки України. Науковий альманах. – 2009. – № 1. – С. 109 – 118.

47. Український геній по світах, або чому не маємо пророка у власній вітчизні [переднє слово до матеріалів про І.Сікорського, Г.Кістяківського, Г.Вернадського і О.Архипенка] // Хроніка – 2000. – 2009. – Вип. 77. – С.5 – 17.

48. Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від обмежень етноцентризму до концепції засвоєння „чужого” як „свого” // Історія в школах України. – 2009. – № 5. – С.3 – 7.

49. До 75-річчя доктора історичних наук О.А.Купчинського // УІЖ. – 2009. – № 3 (486). – С.234 – 236.

50. Історія України Нового часу в сучасній шкільній освіті [зміст: „Деякі концептуальні проблеми викладання в школі України ХІХ ст.”, „Підручник як головний засіб будівництва держави”, „Від глухого кута етноцентризму до концепції засвоєння „чужого” як „свого””]. К.: Український інститут національної пам’яті, Вид – чий дім „Стилос”, 2009. – 63 с.

51. Київ УНРівський (Кучерук О. Київ 1917 – 1919. Адреси. Події. Люди. – К.: Темпора, 2008) // Альманах „ЛітАкцент”. – К.: Темпора, 2009. – Вип. 2. – С.252 – 253.

52. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160 – річчя від дня народження // Сучасність. – 2009. – № 3 – 4. – С.197 – 212.

53. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук // Історія в школах України. – 2009. – № 10. – С.29 – 30.

54. Грушевськіана С.Білоконя, або приватні збірки як культурна проблема // Культурологічна думка. – 2009. – № 1. – С.164 – 168.

55. Концептуальні проблеми висвітлення історії України ХІХ – ХХ ст. в сучасних шкільних підручниках. Збірка газетних і журнальних статей за 2007 – 2009 рр. – К.: Грамота, 2009. – 66 с.

Зміст:

Чого хочуть колесниченки і їм подібні”,

„Бузина як продовження малоросійської великодержавної традиції Д.Піхна – А.Савенка”,

„Лист від історичної редакції видавництва „Генеза” до Верховної Ради України про недопущення повернення сталінського трактування Другої світової війни”,

„Повернення в „щасливе” сталінське минуле: концепція російської історичної освіти”,

„Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами”,

„Підручник з історії як головний засіб будівництва держави”,

„Як нам переробити програму з історії України для 9 класу під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультуралізму й багатоетнічності”,

„Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від скутості філософії етноцентризму до концепції засвоєння „чужого” як „свого”,

Бібліографія статей І.Гирича з проблем шкільних підручників.

56. Гоголь (200 років від дня народження) // Вісник НТШ. – 2009. – Осінь – зима. – Ч.42. – С.15 – 17.

57. Юрій Мицик: вчений з громадською позицією // Покликання: збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – К., 2009. – С.41 – 45.

58. Іван Бутич – патріарх архівної справи // Архіви України. – 2009. – № 6. – С.274 – 279.

59. Полтавська битва: історія міфу // Воєнна історія. – 2009. – № 4 (46). – С.50 – 59.

60. Музей „Поле Полтавської битви” як спадщина російської ідеологічної війни проти України // Воєнна історія. – 2009. – № 4 (46). – С.102 – 105.

61. Грушевськознавство 1994 – 2009 років на сторінках „Українського історика” // Український історик. – 2009. – Ч.1 – 4 (181 – 184. – С.62 – 79.

62. „Звичайне” упередження або як нам переформатувати історичну свідомість (Роздуми з приводу статті О.Однороженка „Звичайна схема” української історії”, Український тиждень, 2009, № 52, с.56 – 61) // Український історик. – 2009. – Ч.1 – 4 (181 – 184). – С.190 – 199.

63. [до 75-річчя О.А.Купчинського] // Вісник НТШ. – 2009. – Ч.41. – С.50 – 52.

64. Ігор Гирич: В Україні підручник з історії має, можливо, більше значення, ніж в Польщі або Франції / інтерв’ював Ю.Рибачук // Коментарі. – 19 червня 2009. – С.28.

65. Київські мандрівки: Бульвар Тараса Шевченка // Порадниця. – 2009. – 8 жовтня. – № 41 (659). – С.1 – 2;

66. Київські мандрівки: Володимирський собор // Порадниця. – 2009. – 5 листопада. – № 45 (663). – С.4;

67. Київські мандрівки: Вулиця Комінтерну // Порадниця. – 2009. – 3 грудня. – № 49 (667). – С.5.

68. О[лесь] Ф[едорук]. Текстологічний семінар у Києві // Критика. – 2009. – Ч. 9 – 10 (143 – 144). – С.30 [авторизовані тези виступу на семінарі, організованому Інститутом літератури і Інститутом археографії].

69. Олександра Гнатюк: „Польща від самого початку незалежності сприяє Україні”. Розмову вів І.Гирич // Хроніка – 2000. – 2009. – Вип.80. – С.7 – 14.

70. Обкладинка року 2009 [інформація про Першу київську гімназію] // Історія в школах України. – 2009. – № 11. – С.48.

2010

71. Від упорядників // Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / упор. І.Гирич та К.Рибалко; заг. Ред. К.Рибалко. – К.: ВД „Простір”, 2010. – С.5 – 6.

72. Олександр Рибалко: редактор і науковець // Там само. – С.9 – 20.

73. Чому потрібно переосмислювати минуле // Там само. – С.610 – 633.

74. Сумління нації [з приводу смерті Я.Дашкевича] // Український тиждень. – 2010. – № 9 (122). – 5 – 11 березня. – С.47.

75. Пам’яті видатного українського історика Ярослава Дашкевича // Форум націй. – 2010. – № 2/93. – С.2.

76. Конфлікт між В.Липинським і Б.Ярошевським у тижневику „Przeglad Krajowy” (Листи В.Липинського до Б.Ярошевського (1910) та Б.Ярошевського до М.Грушевського (1914)) // Український археографічний щорічник. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С.619 – 663.

77. [рецензія] Gancarz Bogdan. “My, shlachta ukrainska…” Zarys zycia і dzialalnosci Waclawa Lipinskigo. 1882 – 1914. – Krakow: Arcana, 2006. – 330 s. // Там само. – С.716 – 719.

78. [некролог] Олександр Леонідович Рибалко (1950 – 2009) // Там само. – С.810 – 811.

79. [некролог] Юлій Володимирович Шелест (1937 – 2009) // Там само. – С.811 – 823.

80. Варіант проблемно-тематичного принципу побудови програми з історії України для 10 класу // Історія в школах України. – 2010. – № 3. – С.26 – 31.

81. Польське суспільство і українська окремішність на Україні підросійській (ХІХ – поч.ХХ ст.) // Хроніка 2000. – 2010. – Вип.81. – С.388 – 399.

82. Чому необхідно переосмислювати минуле? / Серія „Політична освіта”. Фонд Конрада Аденауера. – Вип. 16. – К. 2010. – 44 с. (спільно з Ю.Шаповалом).

83. Ярослав Дашкевич: кілька штрихів до портрета історика // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип.20. – К., 2010. – С.170 – 179 (спільно з М.Дядюк).

84. Спільний російсько-український підручник означає: Україна – це Росія // Дзеркало тижня. – 2010. – 6 – 12 листопада. – № 41(821). – С.1, 15.

85. Українська політична думка початку ХХ ст. і Андрій Жук – політик, мислитель, кооператор, науковець (До 130 – річчя з дня народження) // Вісник НТШ. – 2010. – Ч.44, осінь – зима. – С.14 – 18.

86. Розділ ІІ. Навіщо переосмислювати минуле? // Проблеми української політики. Аналітичні доповіді /Доповідь У. Культура національної пам’яті: європейський та український досвід. – К., 2010. – С.280 – 296.

87. Останній аристократ духу. 25 лютого не стало українського історика світової слави Ярослава Дашкевича [інтерв’ю з Я.Дашкевичем, узяте влітку 2008 р.] / спілкувався Ігор Гирич // Український тиждень. – № 9 (122). – 5 – 11 березня 2010. – С.44 – 46.

88. Київські мандрівки: „Червоний” корпус університету // Порадниця. – 2010, 11 лютого. – № 6 (676). – С.2.

89. Київські мандрівки: Гімназії та їх видатні випускники // Там само. – 2010, 11 березня. – № 10 (680). – С.2.

90. Київські мандрівки: Гімназії та їх видатні випускники // Порадниця. – 2010. – 11.03. – № 10 (680). – С.2.

91. Київські мандрівки: Вулиця Терещенківська // Порадниця. – 2010. – 15.04. – № 15 (685). – С.2.

92. Київські мандрівки: Вулиця Богдана Хмельницького // Порадниця. – 2010. – 20.05. – № 20 (690). – С.2.

93. Київські мандрівки: Золоті ворота // Порадниця. – 2010. – 8.07. – № 27 (697). – С.2.

94. Київські мандрівки: Вулиця Володимирська // Порадниця. – 2010. – 12.08. – № 32 (702). – С.2.

95. Відділити історію від політики неможливо [коментар до статті „Відповідальність за історію”] // Український тиждень. – 2010. – 25 червня – 1 липня. – № 25 – 26 (138 – 139). – С.43.

96. Передмова // Кучерук О. Українська Центральна Рада: історія будинку. – К., 2010. – С.5.

2011

97. Андрей Жук – основатель „Союза освобождения Украины: политическая и культурно – просветительская деятельность в годы первой мировой войны // Народы Габсбургской монархии в 1914 – 1920 г.: от национальных движений к созданию национальных государств / отв. ред. М.Волос, Г.Шкундин. – М.: Квадрига, 2011. – С.166 – 185.

98. Історичні причини наших поразок і перемог. – Львів: Літературна агенція Піраміда, 2011. – 140 с.

99. Формування модерної української нації. Теорія і суспільні виклики (перша половина ХІХ ст.) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. – 2011. – № 1. – С.35 – 38.

100. Ярослав Дашкевич: Нерозривність науки і суспільно – політичного життя // Дашкевич Я. „…Учи неложними устами сказати правду”. Історична есеїстика (1989 – 2008). – К.: Темпора, 2011. – С. 9 – 38.

101. Формування модерної української нації. Теорія і суспільні виклики (продовження) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. – 2011. – № 2. – С.40 – 43.

102. Формування модерної української нації. Теорія і суспільні виклики (перша половина ХІХ ст.) (продовження) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання. – 2011. – № 4(4). – Квітень. – С.37 – 40.

103. Українські есдеки: між національним і класовим вибором (Листи В.Винниченка, М.Залізняка, В.Степанківського, Л.Юркевича до А.Жука (вересень – жовтень 1912 року)) // Український археографічний щорічник. – Вип. 15. – К., 1910. – С.522 – 577.

104. Ярослав Дашкевич: історик, що вчив неложними устами // Лицар духу. Меморіальний збірник, присвячений професору Ярославові Дашкевичу. – Львів, 2011. – С.26 – 38.

105. Концептуальні проблеми історії України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 223 с.

Зміст:

І. Концептуальні проблеми історії України ХІХ ст.;

ІІ. Формування історичної пам’яті;

ІІІ. Збірка статей і виступів („Пристрасті довкола підручників з історії. Підручник як головний засіб будівництва держави”, „Чого хочуть колесніченки і їм подібні? Відповідь на черговий пасквіль в газеті „Сегодня” від 18 грудня 2006 р.”, „Відповідь на хамські закиди майстра антиукраїнських провокацій п.Олеся Бузини та його спонсорам з газети „Сегодня”, „Російська програма з викладання історії школи, або Конструктор „щасливого минулого”, „Національний дискурс як забороло від ксенофобії. Або як наші мінуси зробити плюсами”, „Як нам переробити програму з історії України під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультурности і багатоетнічності”, „Українська історична дидактика на початку ХХІ ст: від обмежень філософії етноцентризму до концепції засвоєння „чужого” як „свого”.)

106. Формування модерної української нації. Теорія і суспільні виклики (друга половина ХІХ ст.) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. – № 5. – С.39 – 42.

107. Київські мандрівки: Десятинна церква // Порадниця. – № 11 (733). – 17.03.2011. – С.2.

108. Рецензія: Альманах „Хроніка 2000. Україна – Польща: Діалог упродовж тисячоліть””. Випуски 80, 81. – К., 2009 – 2010 // Между строк. – 2011. – 23 – 31 марта. – № 6 (підпис І.Борисенко).

109. Франко і Грушевський: спроба об’єктивної характеристики // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2010. – Т.У. – С.27 – 66 (спільно з Г.Бурлакою).

110. Ігор Гирич: „Українську націю врятує ініціативність і самоорганізація” [інтерв’ю] // Слово Просвіти. – № 16(601). – 21 – 27 квітня 2011. – С.7.

111. Київські мандрівки: Андріївська церква // Порадниця. – № 13(735). – 31.03.2001. – С.2.

117. Київські мандрівки: Андріївський узвіз // Порадниця. – № 15(737). – 14.04.1911. – С.2.

118. Лисі гори Києва // Порадниця. – № 17(739). – 28.04.2011. – С.16.