Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України

Ігор Гирич

Крім науково-популярних студій у збірнику друкується багато спогадів Я.Дашкевича про людей, з яким зводила його доля на життєвому шляху. Іноді студія про людину переплітається з його особистими рефлексіями, розповідями про цю особу людей – старших сучасників Ярослава Романовича.

Збірник окремих статей Я.Дашкевича у книжковому форматі, органічно доповнюючи одна одну, перетворюється на своєрідну монографію про великих людей, що змінили Україну, які спричинилися до перетворення її з етнічної території на модерну державу і націю. Ця книжка зацікавить не лише історика, але й кожного хто цікавиться минулим України, хто шукає не просто фактів, а інтерпретацій минулого, пояснення діянь й думок наших видатних предків. Хочеться вірити, що це лише початок майбутнього повного видання писань знакової фігури української історії другої половини ХХ ст., нашого визначного сучасника, Ярослава Романовича Дашкевича.

Опубліковано: Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 18. – К., 2008. – С. 280-313.