Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

№ 6. Лист В. Степанківського до А. Жука

 

24 Bolingbroke Rd West Kensington, London, W. 25.VIII. 1912 [82].

Серце Андрію,

Листа твого докладного, з Домажиру, дістав і отут відповідаю на дещо, на решту відповідь згодом.

Я рішучо стою на тім становищі, що ми не виходимо з Партії [На полях помітка А. Жука: “Так”]. Крім вигід, які, на мою думку, нам даватиме така позиція (я тобі писав вже раз за них, коротко), я гадаю, що ми не маємо й права кидати партію [На полях помітка А. Жука: “Так”]. Не забувай, що я є членом Ц.К., вибраним на нашому останньому з’їзді. Крім мене, здається, ще їден Ціхоцький є в тій самій офіціяльній ролі (про це, між инч., треба б зібрати певні відомости) – Рибалка ж є самозванцем [На полях помітка А. Жука: “Можливо”]; оскільки він виступає від імені центральної управи Партії.

Кажу знову, я гадаю, принаймні щодо себе особисто, що коли повноправний з’їзд наших товаришів доручив мені, разом з инчими особами, репрезентувати партію до її наступного з’їзду, то я не можу кидати її тепер. Лише з’їзд може увільнити мене від моїх обов’язків. І те, що я стою тепер на “молодоукраїнській” позиції, не одміняє справи ні на вершок [На полях помітка А. Жука: “Слушно”], бо, ставаючи на цю позіцію, я лиш стараюся зфор-мулувати те, що видається мені характерним відносно цілої Партії. Власне, якраз навпаки, формулуючи в міру сил своїх, нашу теперішню ситуацію, я гадаю, що я роблю те, що мені в суті доручив наш третій з’їзд, оббіраючи мене одним з репрезентантів нашої Партії. “С-д -изм” збанкрутував [На полях помітка А. Жука: “Не с-д, а щось иншого збанкрутувало”] – це ясно видко як з безуспішносте Рибалчиних заходів коло “Н. Голосу”, так і з його ж таки спробунків скликати с.-д. нараду чи конференцію. Але оскільки наша Партія живе, оскільки люде, що її творили і творять, не вимерли, не відійшли до приватного життя, а навпаки, далі енергійно працюють на громадсько-політичнім полі, то я вважаю, що нашим обов’язком є (нашим – тобто нас, що були уповажнені на певні офіціяльні ролі) [На полях помітка А. Жука: “Отеє головне”] знайти формулу, яка б була остільки життєвою, щоб могла поставити грунт, на якому наше товариство могло б знову відновити свою тепер часово загублену організаційну зв’язь.

Внішнє життя імперативно вимагає нашого відроджена, а “с.-д.-изм”, яко теорія, що нас зв’язувала до купи, пережив себе [На полях помітка А. Жука: “Се можливо”]. “Молодоукраїнство” є спробунком знайти нову формулу, яка, точніше опреділяючи нашу суть, ніжце робив “с.-д.-изм”, дала б нам спроможність вилити знову нашу традиційну духову єдність в організаційній цілості.

Оце єсть моя точка погляду.

Восени, по тому, як ми з тобою побачимось і обговоримо безпосереднє усі справи, я пляную виступити публично яко член ЦК нашої партії, з листом до наших товаришів, підписавши листа своїм повним іменем і стаючи на молодоукраїнську позіцію, яку до того часу ми встигнемо добре удосконалити. Такий лист буде непереможною “провокацією” і він примусить кожного з наших товаришів відкликнутися на нього так чи инакше [На полях помітка А. Жука: “Та й без листу треба зробити”], і поможе підготувати з їзд. Лист цей буде лиш додатком до того, що вдасться зробити під час особистої подорожі по Україні, яку я постараюся зробити обов’язково. Листа ми, розуміється, зредагуємо укупі. Добре було б, якби до того часу так підготувати справу, щоб по появі мого листа в друкові негайно з’явилася в друкові заява Закорд. Групи, попираюча лист. Це було б кольосально добрим початком, бо дало б нам усі вигоди твердої офіціяльної позіції на самім початку. Тому, конкретно, ми приходимо властиво до того, з чого почали давніше, а саме: треба робити Зак. Групу цілком нашою, щоб потому – через 6-8 тижднів – могти користуватися сміливо її фірмою. Крім фірми Зак. Групи у нас, кажу, є ще й фірма бодай частини Центр. К-ту Партії – отже з боку офіціяльного ми стоятимем зовсім не так зле – у всякім разі ліпше, ніж “С.-д.”

Зак. Групу зробити нашою можеш лиш ти, і хай це буде нашою конкретною постановою, що ти відразу берешся, найліпшими тобі видними способами, за це діло [На полях помітка А. Жука: “Що вже робися”].

Молодоукраїнство стоїть в тісній зв’язці з твоєю “Працею”, а “Працю” видавала З. Група? Отже робота твоя пов. бути легка – тим більше, що Дорошенко, який в данному разі єсть також одиницею, є на нашому боці.

Щодо завдань моєї подорожі по Україні я цілком згоджуюся з тобою. З’їзд з 8-10 душ, по всіх цих офіціяльних виступів Ц.К. і З.Гр. – розв’яже нам всі офіціяльні трудности. Ми будемо прямувати до того, щоб з’їзд санкціонував молодоукраїнство, змінив назву партії. Цьому з’їздові ми мусимо старатися [На полях помітка: “Жук тільки”] надати особливої ваги, оскільки до цього часу наша партія властиво була не партією, а рухом студентів і молоді. Цей з’їзд мусить стати чимсь на кшталт справжнього установчого з’їзду – і тут треба буде подбати за віднайденя відповідних юридичних приключок [На полях помітка А. Жука: “Се можна, легко”] щоб це зробити зручно. Завданям з’їзду буде висуненя такої плятформи, на якій ми могли б з’єднати усі наші молодоукр-кі елементи – і Ліпінського, “Снопівців”, і Залізняків, і Кушніра etc. Бажано було б, щоб навіть Рибалки могли лишитися [Помітка А. Жука: “Се важче”] з нами. Але як вони лишаться до кінця упертими, то необхідно, щоб їх примусити вийти.

Швидко по цьому скликаний Великий з’їзд з дійсно солідних людей, про яких ти пишеш, – Ліпінський обов’язково мусить бути з нами – його книжка це цілий скарб на нашу користь! – був би початком дійсної роботи на грунті розв’язаних попереднім з’їздом (з 8-10 душ) офіціяльних вузлів.

Розуміється, другою евентуальністю могло б бути, що нам самім довелося б виноситись з партії, але проти цього ми мусимо боротись до краю [Помітка А. Жука: “Так”], і я таки не вірю, що нам це довелось робити.

Нововідроджена партія, сильна злукою всіх молодоукр. елементів, з організованою агентурою по всіх столицях Европи, – бережись, Московщино!!

Я добре бачу всі трудності, що перегороджують нам дорогу, але, з другого боку, не треба їх і перебільшувати.

В Львів я сподіваюсь прикатити наприкінці вересня (тоді десь привезу з собою і журналіста). До того часу, крім З. Гр., мені здається, що ти мусів би написати дуже зловредну статтю [Помітка А. Жука на полях: “Чому зловредну?”] такого сорта:

Історія нашої партії за 11 літ, заг. історія політичного руху на Україні в XX ст. План: а) перший період нашої партії, який характеризується “Самост. Укр-ною”, 1-ми числами “Гасла” і “Селянина”, перш. Вид. “Дядька Дмитра” в) с.-д.-ний террор в всерос. револ. рухові, і рецепцій нами с.д.-чної прог. і назви і с) наші т[овари]ші двигають сучасний укр. нац. рух. Наша партія ввесь цей час лишається сама собою, і [Далі закреслено: “як вірно сказав «Наш Голос»”] між инчим Н. Голос святкував її десятиліття. Проістнувавши, отже, 10 літ, ми були с.-д -ами (в кавичках) лиш в їден з періодів нашого життя [Помітка А. Жука на полях: “Правда”]. Партійна традіція і навіть партійний склад – лишився тим самим впродовж цілого нашого життя, і наш партійний пульс б’є тепер, як він бив в 1901 році [Помітка А. Жука: “Може, трошки меньше!”]. Зміни програм і назв нас не змінили. Ми були і єсьмо молодоукраїнцями.

Цілу статтю треба б зкласти по можности з вдалих цітат з нашої партійної літератури. Така стаття буде найбільшою нашою зброєю, і якщо ти видрукуєш її в “Ділі”, а потому возьмеш там з 50 номерів його і розішлеш по наших т-шах, то нехай собі Рибалка або Винниченко скільки хочуть кричать про нашу природженну с.-д.-чність, а проти цітат не втнуть. Я такої статті не можу написати, бо в мене нема під руками матеріалів – партійної літератури, а ти таку статтю – на 200 рядків, – напишеш митью [Помітка А. Жука на полях: “200 рядків мало, я не можу коротко писать, та ще з цитатами, чого захотів!”].

А з свого боку постараюся написати статтю про якийсь другий бік. Напр., може, про неуспіх с.-д.-изму в Англії [Помітка А. Жука на полях: “То згодиться просвітою”], де 65% населеня пролетаріат, і про “колосальний успіх” с.-д.-изму на Україні, де пролєтаріят не грає жадної першорядної ролі в ек[ономічному] житті.

Такими статтями ми дамо дійсну відповідь і Винниченкові і Рибалці і розчистимо дорогу нашій справі.

Отже – ти пишеш?! [Помітка А. Жука: “Коли? Якби мав час. То вимагає роботи, з рукава не витрусиш”] Хай це буде наша друга конкретна постанова: Ти пишеш негайно статтю про історію укр. пол. руху в XX ст., зкладену головно з вражаючих цітат, і підкреслюючи одночасно нашу безперервність істнуваня впродовж 11 літ. Твоя мета показати абсолютну безпідставність їхнього називаня нашої партії с.-д-чною [Помітка А. Жука між рядків: “То варте”].

* * *

Пришли мені не гаючись адресу того оборонця в Бельгії. Може, я до нього поїду – це коштувало б зовсім не дорого звідти. Гроші – це дійсно найголовнійше питаня тепер, і ми будемо мусіли щось приміркувати! Не гайся з адресою оборонця і їдного дня.

Про Янчевець[кого]. Досі маю ще дуже мало, але чекаю незабаром від одного сватка, що поїхав тепер до Персії і обіцяв розвідатись про все.

Не відкладай з Зак. Гр. і з статею, бо це ж за 6-8 тижнів я либонь буду ві Львові і тоді будемо мусіли пхати справу далі, то треба, щоб був підготований грунт. Це добре, що ведеш широку переписку з людьми, я теж переписуюсь з цілою силою люду, і в той спосіб держатимемо їх поки що в нашій сфері впливу: Донцов пише, що він в душі з нами, але вважає не політичним (?!) виступати з цим отверто. Маю листи від Валентина [Садовського], Прокопа [Понятенка], Драгоманова, Симона [Петлюри] [Помітка А. Жука між рядком: “Що ж вони?”].

Пишу Ліпінському [Помітка А. Жука на рядку: “Що? Для чого”].

Тут стараюся організувати справу так, щоб машина робила і без моєї присутносте в Льондоні [Помітка А. Жука на полях: “Добре!”]. Чекін до справи абсолютно не надається. Англійської мови не знає, українства не тямить, жінка жидівка з кацапськими симпатіями, сам вічно брудний, нечесаний, нетактовний – такий лише зіпсував би все діло. Але в нас буде представник дуже чудовий [Помітка А. Жука на полях: “Ого!”].

Треба, щоб ти провадив далі підготовку Інформаційного] Бюра [Помітка А. Жука на полях: “І як же?!”]. Веду в цій справі дуже важливу переписку з Кушніром. Чи не можна б якось так зробити, щоб Ін. Бюро і будуча наша З. Група Молодоукр. Партії становили щось єдине організаційно? [Помітка А. Жука на полях: “Персональна унія хиба”]

Лист Залізняка дуже цікавий [Помітка А. Жука на полях: “Аякже!”].

Слухай! Потрібні таблички до чарівного ліхтаря. Посилаю тобі розмір. Це є конче потрібним і якнайшвидше, бо чоловік має незабаром читати лекцію про Україну. Потрібно також 3-4 українських пісні на грамофоновім кружку! Це гвалт негайно мусить бути. Відповідай за це відразу!!! Хай хтось дасть на це грошей, бо це необхідна річ [Помітка А. Жука під рядком: “Про се вже написано до Київа”].

Твій Володимир.

Примітки

82. Помітка А. Жука вгорі листа: “Відповідь на дещо 9.IX – цірк. Лист і 12.IX А. Ж.”