Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

№ 8. Копія листа В. Степанківського до Л. Юркевича

 

24. Bolingbroke Road West Kensington, W. 16. Вересня. 1912 [84].

До вп. п. Л. Юркевича, члена УСДРП був. РУП.

Високоповажний п.Товаришу.

До мене дійшли чутки, що Ви, вживаючи імені Центральн. Комітету нашої Партиї, без законного уповноваження Вас на це провадите переговори з членами “Р.С.Д.Р.П.”, в напрямі об’єднаня нашої Партиї з цею останньою; як також, що Ви, виступаючи під тією самою фірмою Цен. К-ту нашої Партиї, дозволяєте собі на негідні члена Партиї вчинки брутального характера супроти наших партийних товаришів, виконавців накладених на них Партиєю важливих обов’язків.

Яко член Цен. К-ту УСДРП був. Р.УП, обраний ІІІ-м партийним з’їздом н. партиї, запрошую Вас, Товаришу, дати мені негайні поясненя про Ваші вчинки і попереджаю Вас, що на разі Вашої відмови або неспосібности дати задовольняючи поясненя я буду мусів передати Ваше поведене на суд Т-шів, членів н. партиї.

Одночасно вважаю своїм обов’язком повідомити Вас, що я перестеріг Центр. Комитет РСДРП проти зношеня з Вами, яко з репрезентантом нашого Ц.К.

Сподіваючись на незабарні відомости від Вас

Остаю з поважанєм

В. Степанківський. член Ц.К. УСДРП, був. Р.У.П.

Примітки

84. Вгорі помітка А. Жука: “Непотрібний і шкідливий крок. Написано 21.IX. 1912”.