Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

№ 10. Лист Л. Юркевича до А. Жука

 

31.X. 1912. Medical-Hotel 26, me Faubourg Saint Jaeques Paris [85]

Андрію! Вольдемар дав мені перечитати твій лист до нього, в котрому ти пишеш і про мене. Дозволь, отже, зробити кілька уваг до твоїх міркувань.

Можу повідомити тебе (коли ти ще не довідвся про се з “Впереду”), що Ц.К. У С.Д.Р.П. постановив: 1) розв’язати Зак. Ґр. У.С.Д.Р.П. і 2) завісити в правах членства до слідуюч. з’їзду партії А. Андрієнка, В. Немирича і В. Степанківського. В справі обох постанов приняті мотивовані резолюції, але я не знаю, чи ред. “Впереду” надрукує їх, чи, може, просто зробить повідомленнє про наші постанови.

Ми, розуміється, і самі знали, що Ви не підляжете нашим постановам, і ми подали [Слово нерозбірливе] їх для того тільки, щоби зняти з себе всяку відповідальність за Вас – компромітаторів української соціялдемократії.

Ти тримаєшся тактики “не виносити з хати того, чого людям стороннім не треба знати”, але се помилкова тактика. Спільної хати у нас немає і не може бути.

Зогляду на се я ні трохи не соромлюся свого, як ти кажеш, “грабіжу” архіва, і мені і за вухом не свербить від твоєї погрози оголосити в пресі факт “грабіжу”.

Про “грабіж” я говорив досі тільки товаришам і коли не втаємничував в се людей сторонніх, то тільки тому, що не думав, що се буде їм цікаво. Коли ж ти думаєш поінформувати і ширші кола людей про долю архіва У.С.Д.Р.П., то можеш – мені се байдужісенько.

На марне ти занадто розкриваєш свої карти і в таких квітчастих словах доводиш нам необхідність з’єднання з P.C.Д.Р.П., сподіваючися таким способом виперти нас з партії. Такі твої і ваші сподівання я давно спинив. Розпочну ж її лише тоді, як ми кінчимо наш “спір”…

Мені було дуже весело від твоєї пропозиції “одкупитись” від “справи грабіжу”. Одно тільки можу відповісти тобі на се, що я не буду (як ти хочеш) робити секрета з сеї “молодоукраїнської” пропозиції. Я не хочу з тобою і з Вами жодної “приватної переписки” в громадських справах.

Здоровлю Л. Юркевич.

Вітав би Галю, але боюся, бо мені й досі сняться її страшні очі і крик під час експропріяції.

Там само. – Vol. 4. – F. 4.

Примітки

85. Помітка А. Жука на звороті першої сторінки: “На святах або перед святами (1912, різдво) бачився з Левком у Львові, повертав з Росиї, був там в справі «Дзвону». Був також в Москві, казав про зб[ірник] Порша, про організовану] в Катер[инославі] більшість в «Дзвоні “Му”» (?). Січень 1913”.