Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Пам’яті Юлія Шелеста

Ігор Гирич

Шелест Юлій Володимирович (25.05.1937 – 23.07.2009). Цього року відійшов у вічність співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, редактор редакційно-видавничого відділу, який редагував “Український археографічний щорічник”, зібрання творів М. Грушевського і Д. Яворницького, збірники статей Інституту, персональні монографії наукових співпрацівників тощо [1]. Ю. Шелест прийшов до нас на посаду в 2002 р., коли в Інституті виникла потреба в нових редакторах, коректорах та інших співпрацівниках, що мали причетність до видання книжок. Шукаючи такого редактора для “Українського археографічного щорічника”, Володимир Кравченко одразу згадав про Юлія Володимировича, і ми поїхали до нього додому на Оболонь. Довго запрошувати Шелеста не довелося, він залишив роботу у відділі бібліографії Національної бібліотеки України ім. Вернадського і перейшов до нашого Інституту. Проте для нього це вже було друге працевлаштування в Інституті. Тут він працював у 1992–1996 рр. як літературний редактор “Старожитностей” – спільного видання ІУАД і часопису “Пам’ятки України”. Отже, виходить, що загалом Юлій Володимирович віддав роботі в різних видавничих проектах Інституту більше десяти років життя.