Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Ц

Ігор Гирич

Цвєтаєв Дмитро Володимирович, професор історії Варшавського університету. – 304.–С. 17-19. – 1 лист. – 1900 р.

Цвібельдуфт. – 308. – Арк. 73. – 1 лист. – 1909 р.

Цвіклинський Людвіг (Cwikliński), польський філолог, професор Львівського університету, згодом міністр освіти в австрійському уряді. – 811. – Арк. 1-3. – 3 листи. – 1897, 1905 рр., б/д.

Цегельський Льонгін, публіцист і політик, діяч національно-демократичної партії, редактор газет «Діло», «Свобода», посол до Австрійського парламенту. – 812. – С. 5-27. – 11 листів. – 1901, 1909, 1910, 1913 рр. б/д.

Цеглинська 3. – 871. – Арк. 318. – 1 лист. – 1900 р.

Цеглинський Микола Григорович, галицький публіцист, критик, автор літературно-критичних статей у ЛНВ, редактор часопису «Оборона України». – 813. – 11 с. – 9 листів. – 1908-1910 рр.

Целевич Олег, історик і педагог, дослідник українського козацтва. – 814. – 21 с. – 7 листів. – 1899-1900, 1902, 1910 рр., б/д.

Целлермагер Йозеф (Zellermager), лікар. – 872. – С. 7-10. – 1 лист. – 1900 р.

Цикаловський Михайло, священик у м-ку Погребищі. – 303. – С. 40-41.– 1 лист. – 1908 р.

Цисс Олександр Данилович, поет, лікар 14-ої піхотної дивізії в м. Кишиневі. – 871. – Арк. 319-320. – 1 лист. – 1901р.

Цінановська О. – 871. – Арк. 321-322. – 1 лист. – 1905 р.

Цурковський Євстафій, громадський діяч і публіцист, засновник і голова тернопільської філії т-ва «Просвіта». – 815. – 4 арк. – 2 листи. – 1905, 1907 рр.