Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Т

Ігор Гирич

Танячкевич Данило, громадський діяч, публіцист, почесний член «Просвіти», співробітник газет «Вечорниці», «Мети», «Нива», «Правда», посол до Австрійського парламенту. – 781 –Арк. 532-549 (17 арк.). – 12 листів та 1 телеграма. – 1893, 1897-1898 рр. – Б/д.

Твардовський К. – 872. – С. 149. – 1 лист. – 1901 р.

Телишевський Костянтин, нотаріус у м. Бучачі, театральний аматор. – 303. – С. 14, 28-29. – 2 листи. – 1897 р.

Тенянко Петро Володимирович, педагог. – 309. – С. 72-75. – 1 лист. – 1911 р.

Теодорович Емануїл, український громадський діяч в США. – 303. – С. 76-81. – 1 лист. – 1914 р.

Теодорович Роман, студент. – 310. – Арк. 24-25. – 1 лист. – 1909 р.

Терешкевич Леонтія, учениця М.Грушевського з м. Львова. – 871. – Арк. 294-295, 296. – 2 листи. – 1906 р.

Терлецький Максим, історик, помічник М. Грушевського, робив копії з документів кн. Острозьких, що зберігалися у петербурзьких бібліотеках. – 783. – 5 с. – 3 листи. – 1912-1913 рр.

Терлецький Омельян, історик, педагогічний діяч, учень М.Грушевського. – 784. – 18 с. – 8 листів. – 1896-1899 рр.

Терлецький Остап, громадський діяч, соціаліст, співробітник М. Драгоманова. – 783. – 6 арк. – 6 листів. – 1900-1901 рр.

Терниченко Олена, дружина Аристарха Терниченка, агронома, професора хліборобства. – 786. – 3 с. – 2 листи. – 1927 р.

Тершаковець Михайло, історик літератури і культури. – 787. – 8 арк. – 4 листа. – 1905-1907, 1911 рр.

Тимченко Євген Костянтинович, визначний мовознавець, приват-доцент Київського університету, згодом директор на правах академіка комісії ВУАН для складання історичного словника української мови. – 788. – 26 арк. – 17 листів. – 1894-1902 рр., Б/д.

Тишкевнч Михайло, дипломат і меценат, публіцист, робив доброчинні внески на розвиток НТШ, згодом посол УНР у Ватикані, голова української делегації на Паризькій мирній конференції. – 782. – 49 с. – 11 листів. – 1913-1914 рр.

Тищенко Юрій (псев. Сірий, Лаврів С, Лавров Павло Пилипович), визначний видавець, публіцист, письменник, завідуючий книгарнею та редакцією ЛНВ у м. Києві, керував виданням газет «Село», «Засів», в еміграції – директор видавничого т-ва «Дзвін» (м. Відень), завідуючий українською книгарнею (м. Прага). – 87. – Арк. 30. – 1 лист. – 1908 р. (разом з Л. Старицькою-Черняхівською); 95. – Арк. 14-15, 28-29, 44, 51-52, 73-74. – 5 листів. – 1923 р.; 96; – Арк. 59, 67, 70, 79, 95, 566, 568, 569. – 8 листів. – 1922-1923 р.; 582. – 558 с. – 198 листів. – 1907-1910 рр.; 583. – 370 с. – 128 листів. – 1911-1913 рр.; 789. – 9 арк. – 7 листів. – 1907, 1914, 1927 рр.; 871. – Арк. 222, 274, 330. – 3 листи. – 1907, 1927 рр.; 874. – С. 53-54, 64-65, 68-69, 97, 102-103, 112, 113, 121, 122, 123, 325-328, 130-132, 136, 137, 351-352. – 20 листів. – 1907-1909 рр.

Ткаченко Михайло, історик, дослідник історії Лівобережної України ХVІІ-ХVШ ст. – 790. – С. 1-4, 9-13, 18. – 13 листів, 1911-1912 рр.

Ткаченко Михайло, адвокат, юрисконсульт т-ва взаємного кредиту з Харкові, політичний діяч РУП, «Спілки», УСДРП. – 790. – С. 4-8, 14-17, 19-20. – 6 листів. – 1911-1912 рр.

Тобілевич Юрій. – 871. – Арк. 293. – 1 лист. – 1897 р.

Токаревський Михайло (від імені московського наукового гуртка ім. Т. Г. Шевченка). – 307. – Арк. 3-5. – 1 лист. – Б/д.

Толчінський Л.А., член симферопольської губернської земської управи. – 305. – С. 39-42. – 1 лист. – 1907 р.; 791. – 10 с. – 4 листи. – 1906-1907 рр.

Томасик Йосиф, працівник пасажу Гейсмана у м. Львові. – 303.– С. 65. – 1 лист. – 1911 р.

Томашівський Степан, визначний історик, політик, публіцист, доцент Львівського і Краківського університетів, згодом редактор часописів «Українське слово», «Літопис» у м. Берліні, «Політик» у м. Львові. – 792. – 260 арк. – 209 листів. – 1896-3913 рр., Б/д.; 874. – С. 189. – 1 лист. – 1912 р.

Торделлі Торквато (Tordelli). – 872. – С. 150. – 1 лист. – 1908 р.

Трегубов Єлисей Кипріанович, педагог, викладач колегії Павла Ґалаґана в м. Києві. – 873. – С. 331. – 1 лист. – 1902 р.

Тржемеський Є. (Trzemeski), власник фотографічного закладу у м. Львові. – 872. – С. 152, 154. – 2 листи. – 1897, 1902 рр.

Трикулевська-Дубровська Ніна, перекладачка з італійської. – 793. – 5 с. – 3 листа. – 1908-1909 рр.

Тростникова Валентина. – 871. – Арк. 290–291, – 1 лист. – 1894 р.

Трубацький Лев, співробітник редакції газети «Діло». – 309. – С. 82-33. – 1 лист. – 1899 р.

Трутовський В., управитель петербурзької археографічної комісії. – 304. – С 2. – 1 лист. – 1889 р.

Труш Іван Іванович, видатний живописець і художній критик. – 794. – 34 арк. – 30 листів. – 1897-1904 рр.

Тулуб М.А., громадський діяч, член юїтської Старої громади. – 308. – Арк. 85-86. – 1 лист. – [1899 р.].

Туписяк, священик. – 871. – Арк. 297-298. – 1 лист. – 1908 р.

Туровський Д., сільський вчитель. – 309. – С. 84-86. – 1 лист. – 1927 р.

Тутковський Павло Аполлонович, вдатний геолог, академік ВУАН. – 871. – Арк. 302. – 1 лист. – 1927 р.