Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

В

Ігор Гирич

Вадков, редактор ЖМНП. – 372. – 5 арк. – 5 листів. – 1902, 1908-1910, 1913 рр.

Ван-Вейк. Н., бельгійський історик, професор Лейденського університету. – 303. – С. 261-262. – 1 лист. – 1920 р.

Ваньо Омелян, священик з м. Буська. – 373. – С. 1-3. – 2 листи. – 1910 р.

Варавва Махайло Петрович зробив фотознімки з могили Т.Г.Шевченка. – 374. – 2 арк. – 2 листи. – 1911 р.

Вартенберг М. (Wartenberg), декан філософського відділення Львівського університету. – 331. – 2 арк. – 2 листи. – 1911 р.

Василенко Віктор, статистик, етнограф, історик Лівобережної і Південної України. – 305. – С. 52-58. – 1 лист. – 1908 р.; 873. – С. 266-267, 270-273. – 2 листи. – 1899 р.

Василенко Микола Прокопович, історик права, публіцист, академік ВУАН. – 375. – 113 арк. (крім арк. 26-27). – 77 листів. – 1895-1897, 1905, 1907, 1910-1914, 1927 рр.; 275. – Арк. 201. – 1 лист. – Б/д; 873. – С. 79. – 1 лист. – 1892 р.

Васильєв А., математик, професор, голова фізико-математичного товариства Казанського університету. – 376. – С 1. – 1 лист – 1897 р.

Васильєв Олександр Миколайович, службовець Воронезької казенної палати. – 376. – Арк. 2. – 1 лист. – [1904 р].

Васильєв І., вихованець Одеської духовної семінарії. – 310. – Арк. 26. – 1 лист. – Б/д.

Василівська Людмила Олексіївна (Дніпрова Чайка), письменниця – 303. – С. 257-260. – 1 лист. – Б/д.

Василько Микола, політичний діяч, посол до Австрійського парламенту під Буковини. – 377. – Арк. 1-3, 5-10, 13-14. – 7 листів. – 1905, 1906, 1908 рр..

Васютинськнй М., барський шляхтич, автор історії с. Васютинці. – 871. – Арк. 23. – 1 лист. – 1893 р.

Введенський Сергій Миколайович, інспектор народних училищ Воронезької губернії, дослідник давньоруської літератури. – 303. – С. 266-268. – 1 лист. – 1911р..

Величко Григорій, географ, учитель Перемишльської гімназії. – 378. – 16 арк. – 10 листів. – 1894-1900 рр..

Венгрженовський Левко, студент-історик Київського університету. – 303. – С. 263-265. – 1 лист . – Б/д.

Веремеєвич А., працівник митниці. – 871. – Арк. 24. – 1 лист. – 1898 р.

Веретельник Андрій, етнограф з Камінки-Струмилової (Галичина). – 380. – 14 арк. – 11 листів. – 1900-1904 рр.

Верзілов Аркадіїі, громадський діяч, історик і педагог, чернігівський міський голова. – 96. – Арк. 548 – 1 лист. – 1908 р.

Верховинець Василь, музикознавець, етнограф. – 305. – С. 74–76. – 1 лист. – 1912 р.

Верхратський Іван Григорович, природознавець, філолог, педагог, перший голова математично-природничо-лікарської секції НТШ – 382. – 23 арк. – 15 листів. – 1896, 1899-1900, 1910, 1912-1913 рр.

Веселий Григорій, етнограф з с. Немирич (Поділля). – 871. – С. 31-32. – 1 лист. – Б/д. Веселовський Олександр, російський літературознавець, академік Петербурзької АН. – 87. – Арк. 44. – 1 лист. – 1927 р.

Весоловський Сергій, інженер-економіст, член УПСР. – 309. – С. 34. – 1 лист. – 1911 р.

Весоловський Ярослав, редактор чернівецької газети «Буковина», член редакції газет «Просвіта» та «Діло». – 383. – 3 арк. – 2 листи. – 1906, 1909 рр.

Винар В. (з м. Перемишля). – 303. – С. 272-273. – 1 лист. – 1897 р.

Винниченко Володимир Кирилович, письменник., громадський та політичний діяч. – 377. – Арк. 4, 11-12. – 2 листи. – 1910, 1912 рр.; 384. – 49 арк. – 30 листів. – 1908-1912, 1921-1922 рр.; 874. – С. 24. – 1 лист. – 1905 р.

Витвицький Степан, студент-правник, згодом визначний громадський і політичний діяч ЗУНР. – 305. – С. 37-38. – 2 листи. – Б/д.

Висоцький І., дослідник історії Волині, Поділля та Київщини XVIII ст. – 304. – С. 3. – 1 лист. – 1893 р.

Вікул Сергій. – 871. – Арк. 30. – 1 лист. – [1922 р.]

Вітковський Станіслав (Witkowski), декан філософського відділення Львівського університету. – 385. – 2 арк. – 2 листи. – 1908 р.

Віт[ошинський Апталь] – правник, радник, української місії в м. Празі та екзильного уряду ЗУНР у м. Відні. – 871. – Арк. 33-34. – 1 лист. – 1927 р.

Вішніцер М., представник редакції збірника «История еврейского народа в России», уповноважений української дипломатичної місії. (До останнього листа додано машинопис «Нова ліга [незалежних народів колишньої Росії]»). – 386. – 5 арк. – 2 листи. – 1913, 1919 рр.

Владимиром Петро, історик давньоруської літератури, професор Київського університету. – 387. – 5 арк, – 3 листи. – 1897, 1898 рр.

Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович, історик права, професор Київського університету, редактор видань Київської археографічної комісії. – 365. – 4 с. – 3 листи. – 1894 р.; 873. – С. 334-335. – 1 лист. – 1902 р.

Власенко Іван, кореспондент з м. Херсона. – 310. – Арк. 9-10. – 1 лист. – Б/д.

Влахопулов Олексій Костянтинович, діяч Лохвицького земства, ініціатор ювілейного збірника «Очерки по истории Лохвицкого уезда». – 303. – С. 269-271. – 1 лист. – 1905 р.

Влодарський А., співробітник Варшавського архіву, робив копії документи) для М.Грушевського. – 388. – 9 арк. – 8 листів. – 1898-1902 рр.; 303. – С. 274-275. – 1 лист. – Б/д.

Вовк Микола (з м. Перемишля). – 303. – С. 345. – 1 лист. – 1900 р.

Вовк Федір Кіндратович, видатний етнограф, антрополог, археолог, професор Петербурзького університету. – 389. – 109 арк. – 78 листів. – 1895-1911 рр.

Вовк-Карачевська Марія, громадська діячка. – 516. – 9 с. – 5 листів. – 1896 р., Б/д.; 873. – С. 209-212. – 2 листи. – 1896 р.

Вовк-Карачевський Василь, відомий діяч Старої громади. – 515. – 23 с. – 6 листів. – 1890-1893 рр.

Водовозов Василь Васильович, редактор газет «Товариші», «Наша газета» (обидві в СПб.), відомий російський публіцист. – 303. – С. 280-282. – 2 листи. – 1907 р.

Возняк Іван Степанович, зав. друкарнею НТШ. – 390. – 25 арк. – 23 листи. – 1909-1913 рр.; 874. – С. 194-195. – 1 лист. – 1913 р.

Возняк Михайло Степанович, історик літератури, академік ВУАН. – 303. – С. 198-201. – 1 лист. – 1927 р.; 391. – 14 арк. – 9 листів. – 1908-1914 рр.

Войнаровський-Столбут Тит. Євген – письменник-економіст, мітрат Львівської капітули. – 874. – С. 94-96. – 1 лист. – 1909 р.

Войнаровський П. – 392. – С. 1. – 1 лист. – 1902 р.

Волинський Н.К., острозький гімназист. – 308, – Арк. 10. – 1 лист. – 1909 р.

Волков Володимир Федорович, перекладач повістей Крашевського з м. Богуслава. – 303. – С. 278-279. – 1 лист. – 1898 р.

Володкович К. – 394. – 2 арк. – 2 листи. – 1903, 1906 рр.

Волосенко П. (з м. Перемишля). – 395. – 3 арк. – 2 листи. – 1905 р.

Волощак Василь, народний учитель з с. Гнійниці. – 397. – Арк. 1. – 1 лист. – 1907 р.

Волошка Л. (справж. Курек Л.), поет з м. Житомира. – 871. – Арк. 27. – 1 лист. – 1911 р.

Волинський М.О. 379. – Арк. 1-2. – 1 лист. – 1902 р.

Волинський Олександр, лікар, член петербурзької української громади. – 379. – Арк. 3-4. – 1 лист. – 1899 р.

Волинський Олексій, священик з с. Криворівні. – 393. – 86 арк. – 55 листів. – 1902-1913 рр.; 379. – Арк. 1-2. – 1 лист. – 1902 р.

Вольська Францішка, польська діячка крайової української орієнтації в м. Києві. – 872. – С. 61-63. – 2 листи. – 1911, 1914 рр.

Вольф (Wolf), власник книгарні у м. Варшаві, видавець. – 871. – Арк. 25. – 1 лист. – 1898 р. Вороний Микола Кіндратович, поет, театрознавець, перекладач, журналіст, режисер. – 398. – 32 арк. – 27 листів. – 1895-1912 рр.

Вояківський Олександр (Wojakiwski). – 297. – 15 с. – 9 листів. – 1897-1899 рр.

Вояківські Ольга, Галина, Сильвестр (на деяких також підписи Лесі, Людки, Юзька, Зайчика). – 296. – С. 11-44 (крім с. 34-37). – 11 листів. – 1907, 1910, 1913, 1934, 1926 рр.

Вояківський Сильвестр, тесть М. Грушевського. – 298. – 33 с. – 10 листів. – 1898-1913 рр.

Вояківський Еміль, родич дружний М. Грушевського. – 298. – С. 34, 35, 37-40. – 2 листи. – 1904 р. – Б/д.

В’язлов Андрій, громадський діяч, правник, член І Державної думи. – 871. – Арк. 28-29. – 1 лист. – 1911 р.