Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Ш

Ігор Гирич

Шамрай Віктор, чоловік сестри М. Грушевського Ганни. – 285. – 109 с. – 38 листів. – 1891-1901, 1905, 1907, 1910 рр.; 874. – С. 74-75.– 1 лист. – 1907 р.

Шамрай Ольга Вікторівна, племінниця М. Грушевського. – 286. – 4 листи. – 1909-1913 рр.

Шамрай Сергій Вікторович, племінник М. Грушевського, історик Київщини. – 286. – 9 арк. – 9 листів. – 1909-1913 рр.

Шаповал Микита, громадський діяч і політик, публіцист, поет, співробітник редакції газети «Село». – 783. – С. 398. – 1 лист. – 1909 р.; 826. – 30 арк. – 17 листів. – 1910 р.

Шараневич Ісидор, історик, професор Львівського університету і Ставропігійського інституту в м. Львові. – 827. – Арк. 254-287. – (33 арк.). – 30 листів. – 1897-1901 рр.

Шахматов Олексій Олександрович, видатний російський філолог, академік. – 828. – 35 арк. – 31 лист. – 1902, 1905-1907, 1909-1915 рр.; 874. – С. 204. – 1 лист. – 1911 р.

Шварц К. (Schwarz) – 872. – С. 14-15. – 1 лист. – 1908 р.

Шведюк Іван, кандидат на місце викладача львівського Сгавропигійського інституту. – 812. – С. 2-4. – 1 лист. – 1908 р.

Шевейко Іван, дворянин з м. Курська, нащадок козацької старшини. – 829. – 9 с. – 2 листи. – 1907, 1913 рр.

Шевелів Борис Михайлович, історик літератури та громадського руху ХІХ ст., співробітник чернігівського історичного архіву. – 830. – 8 с. – 5 листів. – 1927 р.

Шевченко Людмила Прокопівна, етнограф і фольклорист, онучка брата Т.Г.Шевченка Микити Григоровича, навчалася в Перемишльському дівочому ліцеї за рахунок М. Грушевського. – 831. – 45 арк. – 28 листів. – 1910-1914 рр.; 871. – Арк. 347-348. – 1 лист. – 1913 р.

Шевченко Харитон, онук Т.Г. Шевченка. – 832. – 6 арк. – 5 листів. – 1911р., б/д.

Шелест Ф., селянин з с. Палуян. – 303. – С. 128. – 1 лист. – 1909 р.

Шелухін Сергій Павлович, історик, професор Одеського університету, громадський і політичний діяч. – 303. – С. 118-125. – 1 лист. – 1909 р.

Шемет Володимир, громадський діяч, член т-ва «Братство Тарасівців», посол до Державної думи, видавець газети «Хлібороб» у м. Полтаві. – 871. – Арк. 334, 335. – 2 листи. – [1905], 1913 рр.

Шибанов П., продавець книжок й антикваріату, власник книжкового магазину в м. Москві – 834. –16 арк. – 16 листів. – 1891, 1894, 1896-1899, 1902, 1903, 1905, 1912 рр.

Широцький Віталій, священик з с Білоусівки на Поділлі, батько К. В. Широцького. – 304. – С. 25-28. – 1 лист. – 1904 р.

Широцький (Щероцький) Костянтин Віталійович, мистецтвознавець, історик мистецтва, згодом професор Кам’янець-Подільського університету. – 835. – 22 арк. – 13 листів та 1 записка на візитній картці. – 1907, 1908, 1910-1913 рр.

Шистовський Костянтин, релігійний філософ, знайомий батька М. Грушевського. – 303. – С. 129-136. – 1 лист. – 1909 р.; 871. –Арк. 329, 332-333. – 2 листи. – 1888-1889 рр.

Шишманов Іван, болгарський історик літератури, професор Софійського університету. – 872. – С. 1-4. – 1 лист. – 1897 р.

Шкрибляк Микола Юрійович, видатний народний майстер, різьбяр по дереву, постачав своїми роботами М.Грушевського та НТШ. – 836. – Арк. 1-24. – 23 листи. – 1903-1910 рр.

Шмідт П.І., завідуючий друкарнею «Общественная польза» в Петербурзі, з 1904 р. – власник друкарні. – 837. – Арк. 1-2. – 2 листи. – 1903-1904 рр.

Шмідт Федір Іванович, помічник присяжного повіреного в СПб. – 871. – Арк. 330. – 1 лист. – 1891 р.

Шмигельський Михайло. – 307. – Арк. 7-8. – 1 лист. – 1911 р.

Шнайдер Армандо, (Schneider) голова фірми по експорту вина в м. Барселоні. – 838. – 6 с. – 4 листи. – 1900, 1901, 1907 рр.

Шольп Євген Густавовнч, присяжний повірений у м. Києві. – 839. – 12 с. – 8 листів. – 1911-1914 рр.

Шостаковський Іван. – 871. – Арк. 331. – 1 лист. – 1914 р.

Шпаковський Михайло, студент філософського відділення Львівського університету, вчитель гімназії в м. Станіславі. – 303. –С. 456. – 1 лист. – Б/д.

Шпачинський Микола, автор статей в ЗНТШ. – 303. – С. 10-11. – 1 лист. – 1895 р.

Шпецер С.М., дослідник, історії України з м. Ленінграда. – 87. – Арк. 37. – 1 лист. – 1927 р.

Шпитковський Іван, історик, учень М. Грушевського, дослідник гайдамаччини. – 840. – 26 с. – 10 листів і 3 телеграми. – 1905, 1909-1914 рр.

Шпитько Осип, письменник. – 303. – С. 63-64. – 1 лист. – 1903 р.

Шраг Ілля Людвігович, громадський і політичний діяч, адвокат, член І Державної думи, провідний діяч українських організацій Чернігівщини. – 841. – Арк. 297-373 (76 арк.) – 67 листів та 1 телеграма. – 1894-1914 рр.

Шрадер (Schrader) (м. Йена) – 420. – Арк. 3. – 1 лист. – 1906 р.

ІІІрамченко Олександр Миколайович, етнограф і громадський діяч, збирач етнографічних матеріалів Холмщини, редактор часопису «Етнографічний збірник». – 842. – 24 с. – 10 листів. – 1888, 1901, 1902-1904, 1910 рр., б/д.

Шрьоте Алоіз (Schróte), професор (м. Мюнхен). – 843. – 12 с. – 4 листи. – 1910, 1913 рр.

ІПтангеєв Федір Тимофійович, доктор медицини у м. Ялті, шанувальник української культури. – 307. – С. 6 зв. – 1 лист на візитній картці. – 1897 р.

Штейнгель Федір Рудольфович, барон, громадський діяч, меценат, член І Державної думи та ТУПу, створив археолого-етнографічний музей у с. Городок. – 844. – 7 с. – 4 листи та 1 телеграма. – 1913 р.; 783. – С. 388-389. – 1 листівка. – 1904 р.

Штепа Костянтин, етнограф, дослідник української демонології, християнських та поганських вірувань. – 845. – 5 с. – 3 листи. – 1927 р.

Шотентін фон (Stojentin), лікар у м. Щеціні. – 846. –4 с. – 2 листи. – 1903, 1906 р.

Шуйська Марія Миколаївна, російський архівіст, співробітник архіву міністерства юстиції, копіювала документи для М. Грушевського й інших членіва НТШ. – 272. – 32 арк. – 20 листів. – 1894, 1896-1901, 1908 рр.; 847. – С. 1-2, 4-14, 16-118. – 72 листи. – 1892-1893, 1899, 1904-1909, 1911-1913 рр.

Шульгін Яків Миколайович (на деяких псевд. Л.Ч.), історик, громадський діяч, член київської Старої громади. – 303. – С. 34-36. – 1 лист. – 1898 р.; 848. – 16 с. – 5 листів. – 1899, 1901, 1907 рр.; 873. – С. 214-215, 262-264, 278-279, 301-302, – 4 листи. – 1897-1900 рр.

Шустакевич Микола, редактор часопису «Нове життя» у США (м. Оліфант). – 87. – Арк. 19-20. – 1 лист. – 1927 р.

Шухевич Володимир Осипович, етнограф, громадський діяч, педагог, голова товариств «Руська Бесіда», «Баян», редактор часописів «Дзвінок», «Учитель», автор 5-томної праці «Гуцульщина». – 849. – Арк. 2, 4-23, 25-33, 36-47. – 35 листів. – 1894-1908 рр.

Шухевич Зенон. – 849. – Арк. 3. – 1 лист. – 1895.

Шухевич Микола., член відділу НТШ та Видавничої Спілки. – 849. – Арк. 24. – 1 лист. – 1900 р.; 850. – Арк. 1-4. – 3 листи. – 1901 р.