Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

П

Ігор Гирич

Павинський А., директор Варшавського головного архіву. – 871. – Арк. 208-209. – 1 лист. – 1894 р.

Павлик Михайло, відомий письменник, публіцист, громадський і політичний діям. – 673. – 169 арк. – 120 листів. – 1895-1904 рр..

Павловський Мефодій Іванович, редактор газети «Рада». – 303. – С. 431-433. – 1 лист. – [1907 р.].

Павловський Юхим, студент-медик Томського університету. – 310. – С. 14-15. – 1 лист. – 1899 р.

Павловський Ян (Pawlowski). – 872. – С. 117. – 1 лист. – 1912 р.

Павлуцький Григорій Григорович, історик мистецтва, професор Київського університету, співробітник УНТ. – 674. – 9 с. – 4 листи. – 1908 р.

Падалка Лев, історик, статистик, краєзнавець з Полтавщини. – 675. – 19 арк. (крім арк. 16). – 10 листів. – 1895-1902 рр.

Падеревський Йосип. – 675. – Арк. 16. – 1 лист. – 1902 р.

Пайскер Ян (Peisker), німецький історик старослов’янської культури, професор університету в м. Граці. – 676. – 14 с. – 6 листів. – 1907-1911 рр.

Пальмієрі Ауреліо (Palmieri), директор слов’янського інституту Східної Європи. – 872. – С. 118, 119-120. – 2 листи. – Б/д.

Панейко Василь, журналіст, редактор львівського журналу «Діло», громадський діяч. – 677. – 18 с. – 12 листів. – 1907-1911 рр.

Панкевич Кл., завідуюча книгарнею НТШ. – 678. – 6 арк. – 5 листів. – 1903-1905, 1909 рр.; 95. – Арк. 1-2. – 1 лист. – 1922 р.; 96. – Арк. 738, 746-747. – 2 листи. – 1921 р.

Панков Олександр Олександрович, російський історик церковних відносин з Санкт-Петербургу. – 303. – С. 59. – 1 лист. – 1902 р.

Паньківський Кость Федорович, економіст, громадський кооперативний діяч у м. Львові, редактор календарів «Просвіти», «Зорі», видавець «Дрібної бібліотеки», та «Краєвого союзу кредитового», – 303. – С. 429. – 1 лист. – Б/д.; 679. – 12 арк. – 12 листі». – 1896-1902, 1909, 1913-1914 рр.

Пападжанов Михайло, гімназичний знайомий М.Грушевського йо м. Тифлісу. – 871. – Арк. 206-207. – 1 лист. – 1888 р.

Папенгут Павло, видавець мапи Птолемея. – 303. – С. 140-152. – 1 лист. – 1911 р.

Парфененко Ю.К., мати дружини Олександра Грушевського. – 282. – 14 арк. – 9 листів. – 1912-1914 рр.

Пархоменко Володимир, історик Київської Русі, професор Київського та Дніпропетровського інститутів народної освіти. – 680. – 5 с. – 2 листи, 1 телеграма. – 1927 р.

Пахаревський Леонід, письменник, перекладач, актор. – 681. – 3 арк. – 3 листи. – 1908-1910 рр.

Пацьора Павло, управитель будинку М.Грушевського по вул. Паньківській, 9 у м. Києві. – 682. – 43 с. – 19 листів. – 1910-1912 рр.; 871. – Арк. 221. – 1 лист. – 1909 р.

Пачовський Василь, поет. – 871. – С. 225-226 – 1 лист. – 1908 р.

Пачовський Михайло Іванович, письменник, педагог, етнограф, фольклорист, директор української приватної гімназії в м. Долині. – 683. – 8 с – 5 листів. – 1901, 1902, 1908 рр.

Пашкевич Олександр, студент з м. Самбора. – 303. – С. 65-66. – 1 лист. – 1903 р.

Пашук О., працівник видавничої спілки у м. Львові. – 684. – 15 арк. – 8 листів. – 1903-1910 рр.

Пашуля Михайло, поет-початківець. – 308. – С. 79, 84. – 2 листи. – 1910 р.

Пеленський Йосип, історик культури і мистецтва, професор університету у м. Кам’янці. – 685. – 9 с. – 3 листи. – 1906, 1911, 1927 рр.

Пелехін (Пелех) Павло, лікар, професор військово-медичної академії у Петербурзі, меценат. – 686. – 14 с. – 5 листів. – 1898, 1899, 1902 рр.; 871. – С. 212, 213. – 2 листи. – 1898 р.; 873. – С. 259-261. – 1 лист. – 1899 р.

Пєнтковський Казімеж (Pientkowski). – 872. – С. 123-124. – 2 листи. – 1903 р.

Перетц Володимир Миколайович, філолог, історик середньовічної літератури, професор Київського університету, голова філологічного відділу УНТ у м. Києві, академік. – 687. – 204 арк. – 137 листів. – 1896-1914, 1927 рр.

Періг Ісак. – 87. – Арк. 33. – 1 лист. – 1913 р.

Петлюра Симон Васильович, громадський та політичний діяч, редактор часопису «Украинская жизнь», секретар газети «Рада», співробітник редакції часопису «Слово», бухгалтер промислового «Восточного общества» в м. Москві. – 688. – 28 с. – 12 листів (1 разом з О. Саліковським, 1 колективна телеграма). – 1907-1914 рр.

Петренко Петро, вчитель. – 689. – 3 с. – 2 листи. – 1912р. – Б/д.

Петров Микола Іванович, історик літератури, професор Київської духовної академії. – 304. – С. 72-77. – 3 листа (2 на візитках). – 1910 р.

Петрів Михайло І. (псевд. Гардовий), політичний діяч, автор нового статуту УПСР. – 691. – 14 арк. – 2 листи. – 1920 р.

Петров О. – 690. – 6 с. – 4 листи. – 1907-1910 рр.

Петровський Микола Неонілович, історик, професор Ніжинського інституту народної освіти. – 692. – 8 с. – 5 листів. – 1927 р.

Петрусяк Іван, інженер. – 309. – С. 59-61. – 1 лист. – 1927 р.

Петрушевич Іван, відомий історик. – 693. – 10 арк. – 9 листів. – 1898-1899, 1910 рр.; 871. – Арк. 186. – 1 лист. – 1901 р.

Петрушевський П., етнограф, краєзнавець з м. Запоріжжя. – 303. – С. 30-33. – 1 лист. – 1897 р.

Пилинський К. (з Парижа). – 694. – 7 с. – 2 листи. – 1899 р.

Пилипенко Борис Кузьмович, музейний працівник з м. Харкова. – 309. – С. 64-65. – 1 лист. – 1927 р.

Пилипенко Денис, робітник друкарні. – 695. – 15 с. – 5 листів. – 1894-1896 рр.

Пипін Олександр Миколайович, видатний російський славіст, редактор «Известий ОРЯС», академік. – 303. – С. 71-73. – 1 лист. – 1904 р.

Питляр Гр. – 696. – 3 арк. – 2 листи. – 1897-1899 рр.

Пігуляк Дарій, підучитель у с. Лашківці. – 871. – Арк. 210. – 1 лист. – 1896 р.

Пігуляк Єр[онім]. – 871. – Арк. 210. – 1 лист. – 1896 р.

Піонтковський М., учитель. – 309. – С. 62-63. – 1 лист. – 1912 р.

Піснячевський Віктор, студент Петербурзької військово-медичної академії, писав публіцистичні статті до газети «Рада», ЛНВ. – 697. – 37 арк. – 11 листів. – 1907-1909 рр.

Пічета В., відомий історик, дослідник Полтавщини. – 698. – 3 с. – 2 листи. – [1913 р.].

Плетньова Надія Василівна, власниця київської квартири, де мешкав М.Грушевський. – 699. – 3 арк. – 3 листи. – 1894-1896 рр.

Плодер Август (Ploder). – 872. – С. 121-122. – 1 лист. – 1912 р.

Погодін Олексій Львович, професор Петербурзького університету, співробітник журналу «Вестник Европы», редактор часопису «Московский еженедельник». – 700. – 18 арк. – 12 листів. – 1909-1910 рр.

ІІодгурський Богуслав (Podgórski), студент 4 курсу Львівського університету. – 872. – С. 138. – 1 лист. – 1910 р.

Подкрайчек Ігн[ацій] (Podkrajček). – 872. – С. 126. – 1 лист. – 1894 р.

Подолинський Мирон, священик з м. Перемишля. – 871. – Арк. 219. – 1 лист. – 1902 р.

Подіятецький, священик з м-ка Монастирі. – 871. – Арк. 217-218. – 1 лист. – 1901 р.

Полівка Іржі (Polivka), чеський славіст, член ВУАН. – 96. – Арк. 698. – 1 лист. – 1927 р.; 872. – С. 130-132. – 1 лист. – 1914 р.

Полонська (Василенко) Наталія Дмитрівна, історик, дружина Василенка М.П. – 304. – С. 78-82. – 1 лист. – [1911–1912рр.].

Поль Адам Вільгельмович, засновник і керівник Катеринославського краєзнавчого музею. – 303 – С. 41-42 –1 лист. – 1889 р.

Полянський Ст[аніслав] (з м. Підбужа). – 306. – С. 13. – 1 лист. – 1900 р.

Понятенко Прокіп, управитель контори газети «Рада». – 701. – 25 с. – 12 листів. – 1899, 1908, 1910-1912 рр.

Попович Дом[етій], студент з м. Коломиї. – 702. – 4 арк. – 3 листи. – 1909-1911 рр.

Попруженко Михайло Георгієвич, літературознавець, приват-доцент Новоросійського університету. – 303. – С.6-7, 8-9. – 2 листи. – 1895 р.

Порубальський, громадський діяч з Буковини. – 871. – Арк. 220. – 1 лист. – 1902 р.

Порш Микола Володимирович, статистик, політичний діяч, член УСДРП. – 703. – 10 с. – 4 листи. – 1910-1912 рр.

ІІосацький Лев, студент-правник з м. Коломиї. – 871. – Арк. 214-216. – 1 лист. – 1899 р.

Починок Телютей, український діяч з США. – 871. – Арк. 228. – 1 лист. – 1923 р.

Пресняков Олександр, видатний російський історик. – 303. – С. 180-184. – 2 листи. – 1914 р.

Прийма Іван, вчитель чернівецької гімназії. – 305. – С. 49-51. – 1 лист. – 1908 р.

Прокопович Вячеслав (псевд. Волох Сергій), публіцист, історик, політичний діяч, літературний оглядач в ЛНВ. – 396. – 2 арк. – 2 листи. – 1902, 1903 рр.; 974. – С. 1-2. – 1 лист. – 1905 р.

Прохаска Антоні, польський історик. – 305. – С. 19-24. – 1 лист. – 1899 р.

Проценко Олексій, студент з м. Харкова. – 871. – Арк. 223-224. – 1 лист. – 1905 р.

Пташицький Станіслав, історик, дослідник Литовської Метрики й архіву Великого Князівства Литовського. – 304. – С 22-24. – 1 лист. – 1903 р.

Пулюй Іван, фізик, професор Празького університету. – 96. – Арк. 721. – 1 телеграма. – Б/д.; 704. – 25 арк. – 9 листів. – 1896, 1900, 1902, 1904 рр.

Пухальськкй Іван Семенович, філолог з м. Полтави, дослідник українського правопису. – 303. – С. 422-428. – 1 лист. – Б/д.

Пшеничний Олександр Митрофанович, абітурієнт Львівського університету з м. Ростова-на-Дону. – 303. – С. 434, 435. – 1 лист. – 1907 р.

Пшибиловський Станіслав (Przybylowski) (разом з Равичем-Пшибиловським Владиславом), власник сусідньої з М.Грушевським садиби в с. Криворівні. – 705. – 6 с. – 4 листи. – 1908р.

Пюрко (з м. Унева). – 306. – С. 14. – 1 лист. – 1896 р.