Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Р

Ігор Гирич

Рада Митрофан Феоктистович, власник портретів гетьманів Мазепи, Орлика, Дорошенка, Палія з м. Батурина. – 304. – С. 89-91. – 1 лист. – 1911 р.

Радакова Олена Петрівна, співробітник Харківського історико-філологічного т-ва. – 706. – 20 с. – 11 листів. – 1896-1897 рр.

Радим Георгій, учень Брянського технічного училища. – 707. – 6 с. – 2 листи. – 1913 р.

Раєвський В.Г. – 308. – Арк. 58-59. –. 1 лист. – 1907 р.

Райс Альберт (Reis), львівський адвокат. – 872. – С. 139-140. – 1 лист. – 1904 р.

Райх Йосип, учень 4 класу гімназії у м. Тернополі. – 310. – Арк. 16-17.–1 лист. – Б/д.

Райх Михайло, батько Райха Йосипа. – 708. – 5 с. – 2 листи. – 1908 р.

Раковська Софія (з с. Грушневичів). – 871. – Арк. 235-236, 240. – 2 листи. – 1902, 1919 рр.

Раковський Іван, антрополог, природознавець, зоолог, голова природописної секції НТШ. – 709. – 58 арк. – 32 листи. – 1898-1914 рр.

Рамбальд Альфред (Rambald), член інститутської ради Львівського університету. – 303. – С. 79, 420-421. – 2 листи. – 1905 р. – Б/д.

Расторгуєв Павло С, історик, професор, дослідник, творчості О.М.Бодянського з м. Москви. – 710. – 5 с. – 2 листи. – 1927 р.

Рачинський Антін, співробітник Варшавського архіву давніх актів, копіював документи для М.Грушевського. – 711. – 126 с. – 36 листів. – 1891-1897 рр.

Ревакович Титок, суддя, один із засновників НТШ, громадський діяч. – 712. – 9 с. – 5 листів. – 1899, 1906, 1910, 1911 рр.

Ревукевський Л. – 871. – Арк. 242. – 1 лист. – Б/д.

Редем Є., працівник петербурзької друкарні «Общественная Польза». – 874. – С. 104-105. – 1 лист. – 1909 р.

Редліх Освальд (Redlich), професор Віденського університету, редактор «Mitteilung des institutes fur Österreichische Geschichtsforschung». – 713. – 10 с. – 4 листи. – 1907-1908 рр.

Рєдін Єгор Кузьмич, професор Харківського університету, історик мистецтва. – 871. – Арк. 230-231. – 1 лист. – 1905 р.

Ржегорж Р., чеський вчений. – 304. – С. 14-15. – 1 лист. – 1897 р.

Рибіцький Тадеуш (Rybicki), член Львівського магістрату. – 871. – Арк. 238. – 1 лист. – 1913 р.

Рибчук Прокіп, освітній діяч з м. Коломиї. – 312. – С. 5-16. – 1 лист. – 1911 р.

Ридигєр (Rydygier), ректор Львівського університету. – 872. – С. 141-143. – 2 листи. – 1901 р.

Рильський Максим Тадейович, поет. – 308. – С. 55-56. – 1 лист. – 1907р.

Римаревський Іларіон. – 308. – С. 60 – 1 лист. – 1898 р.

Різников Василь, історик-аматор з м. Конотопа. – 304. – С. 67, 69. – 2 листи. – 1911, 1912 рр.

Різниченко Василь, діяч т-ва охорони пам’яток на Чернігівщині. – 714. – 3 с. – 2 листи. – 1927 р.

Робак В., торговець вином і харчовими товарами у с. Жаб’єму. – 715. – 3 арк. – 3 листи. – 1913 р.

Рогалевич Йосип, вчитель тифліської гімназії. – 716. – 2 арк. – 1 лист. – 1893 р.

Рождественський С, член вченого комітету у м. Петербурзі. – 303. – С. 185-186. – 1 лист. – 1914 р.

Рознадовський Вячеслав, засновник малярської школи у м. Кам’янці-Подільському, організатор перших пересувних виставок. – 777. – 4 арк. – 3 листи. – 1902, 1906 рр.

Роздольський Осип, етнограф, перекладач. – 718. – 6 арк. – 5 листів. – 1911 р.

Розов Володимир, професор Київського університету, дослідник давньоруської діалектології, історичної фонетики. – 719. – Арк. 2-3. – 1 лист. – Б/д.

Розов Іван Олексійович, власник книгарні у м. Києві. – 719. – Арк. 1. – 1 лист. – 1906 р.

Романова Одарка, письменниця-казкарка. – 303. – С.54-55, 419. – 2 листи. – 1901 р. – б/д.

Романович Богдан, вчитель з с. Старі Кути, коректор київських наукових установ, дописувач у журнал «Дзвінок». – 720. – С. 3-7. – 1 лист. – 1911 р.

Романович-Ткаченко Наталія Данилівна, письменниця, перекладачка, секретар і скарбник УНТ у м. Києві. – 721. – 231 арк. (крім арк. 173). – 182 листи. – 1908-1914 рр.; 74. – Арк. 69. – 1 лист. – Б/д.; 874. – С. 318-319. – 1 лист. – Б/д.

Романчук Юліан, освітній, громадський та політичний діяч, один із засновників «Просвіти», НТШ, національно-демократичної партії, посол до Галицького сейму, Віденського парламенту. – 722. – 10 с. – 7 листів. – 1904-1907 рр.

Романюк Никон, учень гімназії. – 310. – С. 18. – 1 лист. – Б/д.

Рондяк, наглядач маєтку Грушевських у с. Криворівні. – 303. – С. 192-195. – 1 лист. – 1927 р.

Рошковський Ю.П., студент Казанського університету. – 303. –С. 138-139. – 1 лист. – 1910 р.

Роянюк Миколай, священик. – 871. – Арк. 234. – 1 лист. – 1908 р.

Рубач М., завідуючий Центральним архівним управлінням УРСР. – 723. – 2 арк. – 2 листи. – 1927 р.

Руденко Іван Мефодійович. – 871. – Арк. 239. – 1 візитна картка. – Б/д.

Рудинський Михайло, археолог, історик мистецтва з м. Путивля. – 308. – Арк. 61. – 1 лист. – 1910 р.

Рудницький Денис, священик з с. Бедринівців у Галичині. – 871. –Арк. 229. – 1 лист. – 1896 р.

Рудницький Степан, видатний географ, згодом директор картографічного інституту в м. Харкові, академік ВУАН. – 724, – 63 с. – 26 листів. – 1901, 1903-1913 рр.

Руднєв В., співробітник Архіву революції у м. Харкові. – 303. – С. 180-191. – 1 лист. – 1927 р.

Рудченко Григорій, викладач Звенигородського комерційного училища. – 308. – С. 62-64. – 1 лист. – 1910 р.

Русинов Василь Федорович, земський діяч з м. Лохвиці. – 871. – Арк. 232-233. – 1 лист. – 1905 р.

Русов Михайло Олександрович, географ, етнограф, публіцист, політичний діяч, член-засновник РУПу, член УСДРП. – 725. – 6 арк. – 2 листи. – 1905 р.

Русов Олександр Олександрович, видатний статистик, громадський діяч, депутат Державної думи, автор праць, з історії Лівобережної України. – 726. – 37 арк. (крім арк. 18-19, 26). – 22 листи. – 1905-1914 рр.; 727. – Арк. 29. – 1 лист. – 1913 р.

Русова Софія Федорівна, освітня та громадська діячка, публіцист. діячка жіночого руху. – 726. – Арк. 18-19, 26. – 2 листи. – 1910 р.; 727. – 31 арк. (крім 29 зв.) – 19 листів. – 1911-1914, 1927 рр.

Рябінін-Скляревський Олександр, архівіст з м. Одеси, історик громадського руху 2-ої пол. XIX ст. – 87. – Арк. 40, 41, 47. – 3 листи. – 1927 р.; 729. – 4 арк. – 6 листів. – 1927 р.

Рябошапка П.Т., поет. – 303. – С. 45. – 1 лист. – 1899 р.

Рябчинський Феофілакт, священик. – 728. – 3 арк. – 3 листи. – 1893-1894 рр.