Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Л

Ігор Гирич

Лабенський Пилип, вчитель з м. Коломиї. – 303. – С. 364-366. – 1 лист. – 1913 р.

Лавров П.П.– див. Тищенко Юрій.

Лавров С. – див. Тищенко Юрій.

Лагодинський Микола, посол до Австрійського парламенту від Галичини. – 311. – С. 13-14. – 1 лист. – 1912 р.

Лазар Д. (з м. Блюмфільд, США) – 871. – Арк. 135-136. – 1 лист. – 1922 р.

Лазаревський Олександр Матвійович, видатний історик Лівобережної України. – 873. – С. 196. – 1 лист. – 1895 р.

Ламанський Володимир Іванович, історик-славіст, академік Петербурзької АН, редактор часопису «Живая старина». – 584. – 5 с. – 3 листи. – 1897, 1903, 1904 рр.; 874. – С. 21-23. – 1 лист. – 1905 р.

Ланглюс Ч.Б. – 872. – С. 98-99. – 1 лист. – 1903 р.

Ланкой-Ферман М. – 303. – С. 367-368. – 1 лист. – 1914 р.

Лапін А.А., книжковий видавець з м. Смоленська. – 871. – С. 128. – 1 листівка. – 1905 р.

Лаппо-Данилевський Олександр Сергійович, російський історик, академік Петербурзької АН. – 585. – С. 3-57. – 24 листи. – 1906-1914рр.

Ластовський В. (псевд. В.Ласт), білоруський історик, член редакції часописів «Наша ніва», «Томан», «Крывіч», політичний діяч. – 586. – 2 арк. – 2 листи. – 1911-1912 рр.

Лебединська Клавдія Ничипорізпа, мати Л.Лебединського. – 303. – С. 371-373. – 1 лист. – 1911 р.

Лебединський Леонід (псевд. Адамашко), письменник. – 303. – С. 369-370. – 1 лист. – 1911 р.

Лебединець М.М., студент Варшавського університету. – 311. – С. 15-18. – 1 лист. – 1911 р.

Лебединцев Феофіл Гаврилович, редактор часопису «Киевская старина». – 303. – С. 374-375. – 1 лист. – 1884 р.

Левинський В., діяч національно-демократичної партії. – 308. – С. 77. – 1 лист. – 1908 р.

Левицька Марія. – 303. – С. 376-377. – 1 лист. – 1905 р.

Левицький А., брат дружини М. Грушевського з м.-ка Скала. – 587. – 68 с. – 23 листа. – 1896-1909 рр.

Левицький Анатолій, польський історик. – 588. – 2 арк. – 2 листи. – 1895, 1899 рр.

Левицьий Василь, гімназіальний вчитель у м. Сокалі. – 590. – С. 1-6. – 2 листи. – 1911 р.

Левицький Володимир (псевд. Василь Лукич), літератор, видавець, редактор часопису «Зоря», альманаху «Ватра», календаря «Просвіта». – 589. – 36 с. – 11 листів. – 1895-1897 рр.

Левицький Володимир, математик, голова Природничої секції НТШ. – 590. – 135 с. – 46 листів. – 1895-1903, 1909 рр.; 599. – С. 13-16. – 1 лист. – 1901 р.

Левицький Євген, посол до Австрійського парламенту, редактор газет «Будучність», «Свобода», «Діло». – 591. – 100 с. – 40 листів. – 1898-1911 рр.

Левицький Зиновій, член комітету виставки домашнього промислу у м. Коломиї. – 303. – С. 378-381. – 1 лист. – 1912 р.; 592. – 5 арк. – 5 листів. – 1895, 1912 рр.

Левицький Іван Омелянович, видатний бібліограф, голова бібліографічної комісії НТШ, історик шкільництва Галичини. – 593. – 2 арк. – 2 листи. – 1896, 1903 рр.

Левицький Кирило Л., сільський священик в Галичині. – 303. – С. 385-388. – 1 лист. – 1911 р.

Левицький Кості, адвокат, історик суспільно-політичної боротьби, засновник багатьох наукових студій, політичний і громадський діяч, посол до Галицького сейму. – 595. – 10 с. – 6 листів. – 1895, 1897, 1902 рр.

Левицький Лев, повітовий суддя, судовий радник з м. Сколе. – 596. – 5 с. – 2 листи. – 1902, 1910 рр.

Левицький Модест Олександрович, музичний діяч, диригент, засновник т-ва «Буковинський боям» та музичної школи ім. М.В. Лисенка у м. Чернівцях, племінник М.Грушевського – 597. – С. 1-63. – 22 листи. – 1901-1913 рр.

Левицький Модест Пилипович, письменник, публіцист, співробітник т-ва «Час». – 597. – С. 64-122. – 22 листи. – 1901-1913 рр.

Левицький Олександр С., брат М. Грушевської, з м. Скали. – 587. – 68 с. – 23 листи. – 1896-1909 рр.

Левицький Орест Іванович, історик звичаєвого права, архівіст, археограф, співробітник часопису «Киевская старина», співредактор «Записок УНТ». – 598. – 29 с. – 19 листів. – 1894-1895, 1905, 1906, 1909-1911 рр.

Левицький Ф. (з м. Полтави). – 871. – Арк. 137. – 1 лист. – 1926 р.

Левицький Юліан, педагог, директор української гімназії у м. Тернополі, автор оглядів у ЗНТШ. – 599. – С. 1-12, 17-21. – 9 листів. – 1896-1902 рр.

Левіновський М. – 871. – Арк. 133-134. – 1 лист. – 1921 р.

Леонтович Володимир Миколайович, письменник-меценат, громадський діяч, член-засновник т-ва Прихильників науки, літератури й штуки. – 600. – 112 с. – 55 листів. – 1896-1914 рр.

Леронже А. (Leronge). – 872. – С. 103. – 1 лист. – 1897 р.

Лесевич Володимир, відомий філософ. – 601. – 43 с. – 15 листів. – 1902–1905. рр.

Леснін А. (Lesnin) редактор «Slovanskeiho Prerhledu» (м.Прага). – 303. –С. 95. – 1 лист. – 1907 р.

Лемкович Владислав (Lemkowicz), редактор «Miesiecznika Heraldycznego». – 871. – Арк. 159. – 1 лист. – 1909 р.;

Леціус Йосип, латиніст, приват-доцент класичної філології Київського університету, професор Київських Вищих жіночих курсів. – 602. – С. 4-5. – 1 лист. – 1911 р.

Лещій Сtв. (т-во «Учительська громада» у м.Львові). – 602. – С. 1–3.

–2 листи. – 1910 р.

Лешер Ермано (Loescher). – 872. – С. 100. – 1 лист. – 1903 р.

Лизанівськнй Іван, член редакції і співробітник риївської контори ЛНВ, політичний діяч, згодом міністр преси і пропаганди УНР, видавець т-ва «Рух». – 603. – 36 с. – 21 лист. – 1913 р.

Лизогуб Федір Андрійович, політичний діяч, голова Полтавської земської управи, згодом (за гетьманщини) голова Ради міністрів. – 874. – С. 82-83. – 1 лист. – 1908 р.

Линниченко Іван Андрійович, професор російської історії Одеського університету. – 303. – С. 390-392. – 1 лист. – 1894р.; 873. – С. 293-294, 305-307. – 2 листи. – 1900 р.

Липинський Вячеслав Казимировим, видатний історик публіцист, політичний діяч. – 604. – 164 с. (крім С. 19). – 55 листів. – 1908-1913 рр.

Липовець А., фотограф. – 303. – С. 382. – 1 лист. – 1911 р.

Лисенко Андрій Віталійович, громадський діяч, брат М.В.Лисенка. – 605. – 7 арк. – 7 листів. – 1908 р.

Лисенко В.М., працівник харківської пошти. – 304. – С. 86-88. – 1 лист. – 1927 р.

Лисенко Микола Віталійович, видатний композитор. – 606. – 40 арк. – 27 листів (кілька на візитних картках). – 1894-1911 рр.

Литвин Володимир, учитель. – 311. – С. 21-22. – 1 лист. – 1900 р.

Литвиненко Андрій, архітектор (шукав помешкання для контори ЛНВ у м. Києві). – 308. – Арк. 40. – 1 лист. – 1906 р.

Литвиненко Омелян, служник М. Грушевського. – 309. – С. 18-19. – 1 лист. – Б/д.

Литвинович Михайло Н. – 871. – Арк. 138. – 1 лист. – Б/д.

Лихтарович В. – 871. – Арк. 120-121. – 1 лист. – 1892 р.

Личко Іван, письменник, дописувач у ЛНВ, член редакцій часописів «Вільна Україна», «Українська хата», «Політичний діяч». – 607. – 7 с. – 3 листи. – Б/д.

Лікаренко (псевд. ?), перекладач. – 871. – Арк. 122, 123-124. – 2 листи. – 1894, 1895 рр., Б/д.

Ліндвор X. (Lindvor) – 872. – С.101-102. – 1 лист. – 1895 р.

Лобач-Жученко Михайло Дем’янович, чоловік Марка Вовчка. – 608. – 8 с. – 2 листи. – 1913р.

Лобода Андрій Митрофанович, етнограф, фольклорист, літературознавець, професор Київського університету. – 609. – 6 с. – 5 листів. – 1908 р.

Лободовський Михайло (псевд. Дмитро Христинич), письменник, перекладач, видавець часопису «Порада» у м. Харкові. – 303. – С. 15-22. – 2 листи. – 1897 р.; 610. – 7 арк. – 4 листи. – 1897, 1910, 1911 рр.

Лозинський Михайло, громадсько-політичний діяч, економіст, публіцист. – 567. – С. 25. – 1 лист. – 1907 р.; 611. –15 арк. (крім Арк. 12). – 9 листів. – 1907, 1920, 1927 р.

Лопарьов Хр., співробітник комітету по виданню пам’яток давньої писемності (СПб.). – 303. – С. 383-384. – 1 лист. – 1893 р.

Лотоцький Лев, народний учитель з Бережанщини, історик. – 612. – 9 с. – 3 листи. – Б/д.

Лотоцький Олександр Гнатович, літератор, історик, громадський діяч, провідний член української громади в м. Петербурзі. – 613. – 380 арк. – 201 лист. – 1894-1919 рр.; 622. – Арк. 73-74. – 1 лист. – [1903 р.].

Лукасевич Григорій. – 871. – Арк. 129. – 1 лист. – 1908 р.

Лукіна А. – 871. – Арк. 132. – 1 лист. – 1914 р.

Лукич Л., працівник київської контори редакції ЛНВ. – 614. – 42 арк. – 32 листи. – 1906-1910 рр.; 615. – 15 арк. – 19 листів. – 1909-1910 рр.

Лукіянович Денис, письменник, діяч української видавничої спілки у Львові. – 616. – 115 арк. – 84 листи. – 1897-1913 рр.; 874. – С. 124, 107-108. – 2 листи. – 1909 р.

[Лупиневич] П., співробітник Міністерства народної освіти (СПб.), сприяв виданню «Первой учебной книги славянского языка» С.Ф.Грушевського. – 617. – 8 арк. – 6 листів. – 1902 р.

Луценко Ганна, поетеса. – 308. – Арк. 41-42. – 1 лист. – 1908 р.

Луценко Іван, відомий громадсько-політичний діяч, організатор відкриття пам’ятника І. Котляревському в м. Полтаві. – 871. – Арк. 127. – 1 лист. – 1903 р.

Луцкевич Антон, білоруський громадський діяч, редактор журналу «Наша ніва». – 618. – 4 с. – 3 листи. – 1910, 1911 рр.

Луцкевич Іван, білоруський громадський діяч. – 871. – Арк. 131. – 1 лист. – 1914 р.

Луцкевич Наполеон, уповноважений будівельної контори з м. Львова. – 872. – С. 151. – 1 лист. – 1901 р.

Лучаківська Марія. – 309. – С. 21. – 1 лист. – 1911 р.

Любавський Матвій Кузьмич, російський історик. – 303. – С. 389. – 1 лист. – 1912 р.

Любич-Яновськнй Борис, студент з м. Льєжа. – 871. – Арк. 125-126. – 341. – 2 листи. – 1899, 1900 рр.

Лютницька Лідія, вчителька з с. Старої Синяви, передплатник ЛНВ. – 308. – С. 43. – 1 лист. – 1908 р.

Лютницька А., перекладач з польської мови. – 303. – С. 393-396. – 1 лист. – 1909 р.

Лященко Аркадій Іоакимович, історик прана, рецензент ЗНТШ у петербурзькій пресі. – 305. – С. 25-28. – 1 лист. – 1900 р.