Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

С

Ігор Гирич

Савицький І., племінник М. Грушевського. – 303. – С. 153-154. – 1 лист. – 1911 р.

Савьовський Петро, селянин з м. Бердичева. – 303. – С. 155-157. – 1 лист. – 1910 р.

Савчак Дам’ян, громадський діяч з Лемківщини, посол до Галицького сейму. – 730. – 10 с. – 5 листів. – 1895-1896 рр.

Савченко Федір, історик, співробітник ВУАН, дійсний член НТШ. – 731. – 11 арк. – 5 листів, 5 телеграм. – 1921, 1927 рр.; 871. – Арк. 273. – 1 лист. – 1927 р.

Садовський Віктор, студент Львівського університету, історик-початківець, займався дослідженням Хмельниччини. – 732. – 7 с. – 4 листи. – 1912, 1913 рр.; 303. – С. 162-163. – 1 лист. – 1912 р.;

Садовський Микола Карпович, видатний режисер і актор. – 303. – С. 80-81. – 1 лист. – 1906 р.

Саластин Іван, медик-гігієніст (США). – 733. – 2 арк. – 2 листи. – 1922 р.

Саливон Григорій, видавець, громадський діяч з м. Одеси. – 871. – Арк. 283. – 1 лист. – 1911 р.

Саліковський Олександр Фомич, журналіст, співредактор часопису «Украинская жизнь», редактор багатьох інших часописів. – 736. – 5 с. – 2 листи. – 1911-1912 рр.

Самійленко Володимир Іванович, письменник і перекладач. – 720. – С. 1-2. – 1 листівка. – 1910 р.; 735. – 49 с. – 16 листів. – 1895, 1901, 1907, 1909-1913 рр.

Сарницький Климент, протоігумен, архімандрит ЧСВВ, професор, церковний діяч. – 871. – Арк. 282. – 1 лист. – 1897 р.

Свенціцький Іларіон Семенович, видатний філолог, історик мистецтва, директор Українського національного музею у м. Львові. – 737. – 25 с. – 14 листів. – 1908-1913 рр.

Свігскевич Мечислав (Swigskiewicz). – 871. – Арк. 256. – 1 лист. – 1894р.

Сембратович Роман, публіцист, інформатор німецької публіки з українських питань, редактор «Rutenische Revue». – 738. – 20 с. – 11 листів. – 1903-1905 рр.

Семевський Василь Іванович, російський історик, редактор журналу «Голос минувшего» (СПб.). – 739. – 5 арк. – 4 листи. – 1913-1914 рр.

Сеньків П., пастор української пресвітеріанської місії. – 303. – С. 415-416. – 1 лист. – 1922 р.

Сигаревич Дмитро Дмитрович, викладач жіночої гімназії в м. Одесі. – 871. – Арк. 259. – 1 лист. – 1897 р.

Сидоряк Симеон, зоолог з Галичини. – 740. – 6 с. – 2 листи. – 1898 р.

Сидоряк Ю., управитель палітурні ЛНВ. – 741. – 84 с. – 25 листів. – 1907-1909 рр.

Сикорський Орест Дмитрович, студент Київської духовної семінарії. – 310. – Арк. 19-20. – 1 лист. – Б/д.

Сильвестрович Марія Яківна. – 274. – Арк. 12-13. – 1 лист. – Б/д.; 871. – Арк. 247-248 – 1 лист. – 1888 р.

Симоненко Д., кобзар з Чернігівщини. – 310. – С. 21. – 1 лист. – 1911 р.

Симоні П. (секретар Російської АН). – 871. – Арк. 260. – 1 лист. –1905 р.

Сингалевич С.П., історик всесвітньої історії з м. Казані, лектор Вищих жіночих курсів, ініціатор видання збірника на честь Д. А. Корсакова. – 742. – 8 арк. – 6 листів. – 1913 р.

Синявський Антон Степанович, громадський діяч, педагог (м. Одеса). – 623. – 22 с. – 5 листів. – 1896-1897 рр.; 743. – 24 с. – 5 листів. – 1895-1896 рр.; 871. – Арк. 262-263, 284. – 2 листи. – 1906, [1913] рр.; 873. – С 41-67, 82-83, 95-124, 132-137, 164-167, 190-193, 240-246, 284-285, 357-360. – 22 листи. – 1890-1895, 1898-1899, 1903 рр.; 874. – С. 98-101, 196-197. – 2 листи. – 1909, 1913 рр.

Сиренко С, літературний критик. – 303. – С. 101-102. – 1 лист. – 1908 р.

Сирку Поліхроній Агапійович (Сірко), російський філолог, історик літератури, дослідник церковної літератури і румуно-сербських відносин. – 744. – 22 с. – 10 листів. – 1896-1898 рр.

Сімович Василь Іванович, мовознавець, професор Чернівецького університету, видавець і коментатор української художньої класики. – 745. – 35 с. – 9 листів. – 1902-1904, 1910-1912, 1927 рр.

Сірий Юрій. – див. Тищенко Ю.

Сіцинський Юхим, археолог, історик, громадський діяч, видатний краєзнавець Поділля, редактор «Подольских епархиальных ведомостей», засновник і директор історико-археологічного музею в м. Кам’янці. – 308. – Арк. 69. – 1 лист. – 1898 р.; 746 – 151 с. – 68 листів. – 1891-1912 рр.; 747. – 20 с. – 8 листів. – 1897-1899 рр.; 759. – 5 с. – 3 листи. – 1927 р.; 873. – С. 142-144. – 1 лист. – 1895 р.; 874. – С. 49-52. – 1 лист. – 1907 р.

Січинський Мирослав, вбивця Галицького намісника Потоцького, громадський та культурно-політичний діяч з США. – 748. – С. 10-15. – 1 лист. – 1908 р.; 871. – Арк. 268-269. – 1 лист. – 1909 р.

Січинський Мстислав, студент правничого факультету Львівського університету. – 748. – 9 с. – 5 листів. – 1903-1904 рр.

[Сте]бельський Іван, крилошанин. – 871. – Арк. 94-95. – 1 лист. – Б/д.

Скоропис-Йолтуховський Олександр, політичний діяч, член РУПу, один з організаторів СВУ. – 749. – 56 с. – 27 листів. – 1910-1913 рр.

Скотинський Йосип, студент Київської духовної академії. – 304. – С. 36-39. – 1 лист. – 1906 р.

Скочковський Лука, священик. – 750. – 4 арк. – 3 листи. – 1899, 1901 р.

Скрипчук В., львівський студент, скарбник львівської редакції ЛНВ. – 751. – 17 с. – 9 листів. – 1907 р.

Слабченко Михайло Єлисейович, історик, дослідник господарства та адміністративного устрою Лівобережної України ХVШ ст. – 752. – 17 с. (крім с.16). – 5 листів. – 1909-1910 рр.; 874. – С. 179-182. – 1 лист. – 1910 р.

Славінський Максим Антонович, публіцист, поет, громадський і політичний діяч, редактор «Украинского вестника», голова місії УНР у м. Празі. – 753. – 73 с. – 27 листів, 3 телеграми. – 1902-1914, 1919 рр.

Cластьон Опанас Георгійович, художник-графік, мистецтвознавець, етнограф. – 303. – С. 212-215, 218-219. – 3 листи. – 1924-1927 рр.; 734. – 20 с. – 4 листи. – 1900, 1908 рр.; 874. – С. 156-159. – 1 лист. – 1910 р.

Смаль-Стоцький Степан Осипович, лінгвіст, політичний та громадський діяч Буковини, професор Чернівецького університету. – 754. – 18 арк. – 12 листів. – 1894-1897, 1907, 1914, 1927 рр.

Смерчанський Іосиф, священик с. Воскресінське па Коломийщині. – 871. – Арк. 264-265. – 1 лист. – 1908 р.

Сметано А., редактор литовської газети «Вілтіс» (м. Вільнюс). – 871. – Арк. 266-267. – 1 лист. – 1908 р.

Смілянець Федь (псевд. ?), священик. – 871. – Арк. 257-258. – 1 лист. – 1895 р.

Смолка Станіслав (Smolka), польський історик, професор загальної історії Краківського університету, секретар Краківської академії наук. – 755. – 8 с. – 4 листи. – 1891, 1895, 1896, 1901 рр.

Смолуховський Маріан (Smoluchowski), декан філософського відділення Львівського університету, польський фізик-термодинамік. – 756. – 2 арк. – 2 листи. – 1906-1907 рр.

Снигіре[вич]Ол. – 871. – Арк. 251-253. – 3 листи. – [1886-1890 рр.].

Собіків Михайло. – 309. – С. 71. – 1 лист. – Б/д.

Соболевський Олександр Іванович, російський філолог, академік. – 871. – Арк. 277. – 1 лист. – 1927 р.

Созанський Іван, історик Бродівщини. – 303. – С. 137. – 1 лист. – 1910 р.

Соколов Д., коректор підручника С.Ф.Грушевського «Первая учебная книга церковнославянского языка». – 757. – 4 с. – 2 листи. – 1903 р.

Соколов Леопольд Тимофійович, тифліський знайомий М. Грушевського. – 871. – Арк. 285. – 1 лист. – Б/д.

Соколовський Костянтин, тифліський приятель М.Грушевського. – 758. – 4 с. – 1 лист. – 1887 р.; 871. – Арк. 88-89. – 1 лист. – 1891 р.

Соколовський Р., повідомив про молотівський археологічний скарб. – 758. – С. 5-6. – 1 лист. – 1898 р.

Сосенко Ксенофонт, поет. – 308. – Арк. 65-67. – 1 лист. – 1899 р. (разом з віршем «За Хрест»)

Сохацький Ю., студент Київського університету (?). – 871. – Арк. 272. – 1 лист. – 1913 р.

Спіцин Олександр, російський археолог, професор Петербурзького університету, дослідник скіфських курганів. – 760. – 4 с. – 3 листи. – 1904, 1911 рр.

Спожарський Євген, власник палітурного закладу у м. Львові. – 761. – 5 с. – 3 листи. – 1898, 1899, 1901 рр.

Сполітак С.А., автор популярної географії Англії з Холмщини. – 762. – 10 с. – 3 листи. – 1913 р.

Срібний Федір, історик церкви в Галичині, учень М.Грушевського, кандидат на місце бібліотекаря НТШ. – 763. – 5 с. – 2 листи. – 1907, 1912 рр.

Ставничий Т., студент філософського відділення Львівського університету, учень М. Грушевського. – 303. – С. 417. – 1 лист. – Б/д.

Стадник Микола, історик, дослідник Гадяцької угоди, учень М. Грушевського. – 764. – 27 с. – 11 листів. – 1905-1911 рр.

Станіславський Кость, студент Київського університету – 310. – Арк. 22-23. – 1 лист. – Б/д.

Старицька-Черняхіаська Людмила Михайлівна, письменниця, поетеса, драматург, перекладачка, член київської редакції ЛНВ. – 87. – Арк. 34. – 1 лист. – 1913 р.; 765. – 74 с. –27 листів. – 1911-1914 рр.

Старицький Михайло Петрович, письменник, драматург, поет, режисер. – 766. – 6 арк. – 3 листи, 1 телеграма. – 1897, 1903 рр.

Старосольський Володимир, соціолог, політик, згодом професор Кам’янець-Подільського і Празького університетів. –767. – 12 арк. – 7 листів. – 1902, 1908-1910 рр.

Старжинський Станіслав (Starzynski), професор Львівського університету. – 769. – 2 арк. – 2 листи. – 1894 р.

Стасюк Микола, студент Петербурзького університету, співзасновник студентського т-ва дослідження української історії, автор економічних студій, кооператор. – 768. – 10 с. – 4 листи. – 1909, 1912 рр.

Стаховський М., студент-медик, член української варшавської академічної громади. – 311.– Арк. 25. – 1 лист. – 1902 р.

Стахура. – 871. – Арк. 261. – 1 лист. – 1906 р.

Стебницький Петро Януарійович (псевд. П. Смуток), письменник, і громадський діяч, один з керівників петербурзької української громади. – 770. – Арк. 47-145 (98 арк.). – 68 листів. – 1898-1914 рр.

Степаненко В., завідуючий книгарнею «Киевская старина». – 771. – 56 с. – 29 листів. – 1901-1913 рр.; 874. – Арк. 17-18. – 1 лист. – 1905 р.; 303. – С. 62, 76-77. – 2 листи. – 1902, 1905 рр.

Степаненко О., кооператор, редактор газети «Засів». – 303 – С. 418. – 1 лист. – 1927 р.

Степанів І., історик торгівлі Дніпропетровського ІНО. – 871. – Арк. 275-276. – 1 лист. – 1927 р.

Степанківський Володимир, громадський та політичний діяч, член РУП та УРСДРП, перекладав англійською мовою «Очерки истории украинского народа» М.Грушевського, засновник українського пресового бюро в м. Лозанні. – 771. – С. 57-94 (37 арк.). – 16 листів. – 1908-1912 рр.

Стефаник Василь Семенович, письменник. – 772. – 3 арк. – 2 листи. – 1900 р.; 78. – 1 лист. – 1900 р.

Стефанович Олександр, громадський, церковний, педагогічний діяч, історик церкви, бібліограф, співзасновник газети «Діло», Українського педагогічного т-ва, національно-демократичної партії. – 773. – 30 с. – 11 листів та 1 телеграма. – 1898, 1903, 1907, 1908, 1912 рр.

Стефанович Роман. – 871. – Арк. 286–287. – 1 лист.. – 1900 р.

Стешкін Платом Опанасович, вчитель харківського парафіяльного училища, поет-початківець. – 303. – С. 88-93. – 1 лист. – 1907 р.

Стешенко Іван Матвійович, письменник та перекладач, критик, літературознавець, згодом перший секретар Народної освіти Центральної ради. – 471. – С. 157-165, 168-175. – 12 листів. – 1908-1909 рр.; 774. – 42 с. – 24 листи. – 1894-1907 рр.; 874. – С. 361. – 1 лист. – Б/д.

Стільсько-Біас Іван, читач ЛНВ з м. Миколаєва над Дністром. – 308. – Арк. 3. – 1 лист. – 1904 р.

Стойков П. – 871. – Арк. 249. – 1 листі – 1889 р.

Столбун Євфимій, вчитель п’ятигорської гімназії. – 303. – С. 47-49. – 1 лист. – 1900 р.

Сторожев Василь Миколайович, російський історик-археограф, видавець документів з архіву міністерства закордонних справ. – 775. – 8 арк. – 5 листів. – 1904-1905 рр.; 874. – С. 9. – 1 лист. – 1905 р.

Стражеско М., видатний лікар-хірург, академік АМН СРСР. – 871. – Арк. 231. – 1 лист. – 1927 р.

Страшевський Іван. – 871. – Арк. 254-255. – 1 лист. – 1894 р.

Стрипський Гіядор, етнограф Закарпаття, перекладач. – 776. – 6 с. – 2 листи. – 1897, 1907 рр.

Струпіна Л.. завідуюча Київським куренівським училищем імені С.Ф. Грушевського. – 777. – 15 с. – 5 листів. 1911-1912 рр.

Студинський Кирило Йосипович, видатний історик, літератури, літературознавець, голова НТШ. – 93. – Арк. 89, 90, 115-116, 149. – 4 листи. – 1923 р.; 95 – Арк. 3-10, 24-27, 35-37. – 5 листів. – 1922-1923 рр.; 96. – Арк. 732-737. – 5 листів. – 1922 р.; 778. – 187 с. – 99 листів. – 1894-1914, 1927 рр.; 871. – Арк. 278. – 1 телеграма. – 1926 р.

Студинський Юрій Кирилович, студент Паризького університету. – 871. – Арк. 279, 280. – 2 листи. – 1927 р.

Сулковська Зінаїда, літературознавець, дослідниця української драми. – 303. – С. 158-161. – 1 лист. – 1911 р,; 308. – Арк. 68. – 1 лист. – 1912р.

Сумцов Микола Федорович, видатний літературознавець, етнограф і фольклорист, професор Харківського університету. – 779. – 24 арк. – 14 листів. – 1896-1912 рр.

Сушко Олександр, історик, учень М. Грушевського, згодом – редактор журналу «Україна» у м.Вінніпезі, доцент, викладач історії слов’янського мистецтва в м. Чикаго. – 780’. – 26 с. – 9 листів. – 1903-1905 рр.