Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1980 – 1990

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

1980

Попередник мосту метрополітену // Вечірній Київ. – 1980. – № 180 (10998). – 4 серп. – С. 3.

1981

Фотографія у Києві // Вечірній Київ. – 1981. – 15 грудня. – № 287 (11405). – С. 3.

1985

Картографічні джерела XVII–XX ст. про розвиток і забудову Печерська, що зберігаються в ЦДІА УРСР // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: Республік. міжвідомч. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 11. – С. 90–93. – У співавт. з Т. Ю. Лютою.

Киевлянин Н. З.: [Про Миколу Закревського] // Вечірній Київ. – 1985. – 22 серп. – У співавт. з Т. Ю. Гирич.

1986

Пересувна виставка документів ЦДІА УРСР у м. Києві, присвячена 80-річчю першої російської революції 1905–1907 рр. // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 31–34.

1988

Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1988. – № 3. – С. 58–59.

Науково-довідкове видання “Українські історики”: проблеми і пропозиції // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р. – К., 1988. – С. 219–222.

1989

Статті

Документи академіка М. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА України у м. Києві // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53–63.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Описи Київського намісництва 70–80 років XVIII ст. / Упоряд. Г. В. Болотова, К. А. Вислобоков, І. Б. Гирич та ін.; редкол. П. С. Сохань (відп. ред.), Л. З. Гісцова, О. І. Гуржій та ін. – К.: Наукова думка, 1989. – 392 с.

1990

План Києва 1786 р. як історико-топографічне джерело // Географічний фактор в історичному процесі: Зб. наук. пр. / Редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.), О. Є. Маркова, Г. В. Боряк та ін. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 77–85. – У співавт. з Т. Лютою.