Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1999

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Акушерська клініка Жіночого медичного інституту, 1912–1913 // Звід пам’яток історії та культури України. – К., 1999. – Кн. І. – Ч. І: А–Л. – С. 458–459. – У співавт. М. Кальницьким.

[Виступи в дискусії на конференції “Михайло Грушевський і львівська історична школа”: 24 жовтня 1994 р.] // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському. – Львів, 1999. – С. 297–298, 301–302 (останній абзац на с. 301 і перший абзац на с. 302 упорядники збірника помилково приписали Я. Федорукові).

Вячеслав Липинський – речник суспільної злагоди // Хроніка 2000. – К., 1999. – Вип. 31–32. – С. 238–245.

Вячеслав Липинський у світлі його листування за дореволюційних часів // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1999. – Рік XXXVІ. – Ч. 2–4 (141–143). – С. 110–142.

Державницький напрям і народницька школа в українській історіографії: (На тлі стосунків Михайла Грушевського і Вячеслава Липинського) // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матеріали наукових конференцій, присвячених Михайлові Грушевському. – Львів, 1999. – С. 47–64.

До історії УММАН: Коментар // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 1 (122). – С. 139–140.

Житловий будинок 1874–1875, в якому містилася книгарня журналу “Киевская старина”, бував Тесленко А. Ю. // Звід пам’яток історії та культури України. – К., 1999. – Кн. І. – Ч. І: А–Л. – С. 475–476. – У співавт. з М. Кальницьким.

Житловий будинок 1893, в якому проживав Хвойка В. В. // Звід пам’яток історії та культури України. – К., 1999. – Кн. І. – Ч. І: А–Л. – С. 397. – У співавт. з М. Виноградовою та В. Отченашко.

М. Грушевський і М. Василенко: (До історії творчих контактів) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 344–355.

Нове бачення історії України в сучасних українських підручниках// Історія України. – К., 1999. – № 25/28. – С. 1–2.

Нове цінне джерело в галузі грушевськознавства // Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський: Справа “УНЦ” і останні роки (1931–1934). – К.: Критика, 1999. – С. 5–19.

Пам’ятник Грушевському в Києві // Вечірній Київ. – 1999. – 26 січня. – № 17 (16193). – С. 6.

Руйнували, рятували…: [Передмова до стенограми засідань комісії із зносу Михайлівського собору] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 1 (122). – С. Х.

[Рец.:] На підступах до “Зводу пам’яток”: [Рец. на: Пам’ятки Києва: Путівник. – К., 1998] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 1 (122). – С. 174–175.

[Рец.:] Найновіша праця про Михайлівський Золотоверхий монастир: [Рец. на: Дегтярьов М., Реутов А. Михайлівський Золотоверхий монастир. – К., 1997] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 1 (122). – С. 176.

Редагування, упорядкування

[Ред.] Брайчевський М. Вибрані твори / Упоряд. І. Гирич, Ю. Кухарчук, Л. Сакада; ред. Л. Винар. – К., 1999. – 600 с.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 1 (122). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 2–3 (123–124). – 176 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1999. – № 4 (125). – 80 c. – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1999. – Ч. 1 (140): Покажчик змісту за роки 1963–1997. – Рік ХХХVІ. – 176 с. – Заст. ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 1999. – Рік XXXVІ. – Ч. 2–4 (141–143): На порозі нового тисячоліття. – 368 с. – Заст. ред.