Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1992

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Архів М. Грушевського // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 29–37.

Архів-музей Переходової доби про руйнацію київських пам’яток у 1918–1942 роках // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 1 (17): Січень. – С. 5.

“Аттестат зрѣлости”: [Публікація копії атестату зрілості М. Грушевського з ЦДІАК України] // Там само. – Ч. 18–19 (34–35). – С. 4.

Бібліографія науково-популярних і популярних праць М. С. Грушевського з історії України // Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992. – С. 536–539.

Будинок Мазепи – Музей державності / За газетою “Свобода”; Наш коментар // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 5 (21). – С. 16.

В’ячеслав Липинський. Листи до Грушевськoго: [Публікація фрагментів листів, що зберігаються у ЦДІАК] // Там само. – Ч. 7 (23). – С. 6–7. – Без підп.

В’ячеслав Липинський: “Без держави немає нації” // Там само. – С. 6. – (З історії філософської думки.)

Великий українець: [Передм. до спецвипуску, присвяченого М. Грушевському] // Там само. – Ч. 18–19 (34–35). – С. 1.

Відлуння анафеми: [Зняття анафеми з гетьмана Івана Мазепи] // Там само. – Ч. 13 (29). – C. 2. – Підп. І. Борисенко.

До історії Всеукраїнської академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський: (З приводу “Осібної гадки академіка М. Грушевського до протоколу спільного зібрання УАН від 17 жовтня 1927 року”) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 332–351. – У співавт. з С. Кіржаєвим.

Відгук: Рубльов О. С. Повертаючись до надрукованого // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 428–434.

Іван Огієнко: Хроніка життя і спадщина // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 4 (20). – С. 4.

Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського: [Додаток: Тексти листів] // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. ССХХІV. – С. 324–372. – У співавт. з В. Синициною.

Києво-Печерська лавра – феномен української культури // Андріївський узвіз. – К., 1992. – № 1 (6). – С. 3; № 3 (8). – С. 3; № 4 (9). – С. 3.

Київські адреси історика: [Про М. Грушевського] // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 20 (36). – С. 9. – Підп. І. Борисенко.

Ленін – австрійський шпигун? // Андріївський узвіз. – К., 1992. – № 1 (6). – С. 8.

Листування М. Грушевського до О. Грушевського: (До проблеми взаємин двох братів) // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1991–1992. – Рік XXVIII/ХХІХ. – Ч. 3–4 (110–111), 1–4 (112–115). – С. 416–432. – У співавт. з В. Гирич.

Лицар української державності: (Нарис життя і діяльності В. Липинського) // Архіви України. – К., 1992. – № 1–3. – С. 34–43.

Межигірське досьє: [Коротка історія Межигірського монастиря] // Андріївський узвіз. – К., 1992. – № 8 (13). – С. 4–5.

Омелян Пріцак: “Як «вибухла» Україна” / Інтерв’ю записав Ігор Гирич // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 9 (25). – С. 1, 4–5.

Професор Любомир Винар: “Нашим головним завданням було задержати і розвинути наукову схему історії України” / Інтерв’ю записав Ігор Гирич // Там само. – Ч. 15 (31). – С. 7.

Терещенки // Діамант: (Торгово-комерційний журнал). – 1992. – № 1–2. – С. 29–31. – (Переклад з української.)

То на чиєму боці Лавра?: [Про унезалежнення української Церкви від московської] // Сфінкс. – 1992. – № 5. – Квітень. – С. 1–2.

У всьому спектрі знань: [до 100-річчя Наукового Товариства ім. Т. Шевченка] // Політик і час. – К., 1992. – № 9-10. – С. 67–69. – У співаавт. з П. Соханем.

Що за Боричевим Током?: (Роздуми з приводу перейменувань) // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 13 (29). – С. 11.

Щоденник М. Грушевського як історичне джерело // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1991–1992. – Рік XXVIII/ХХІХ. – Ч. 3–4 (110–111), 1–4 (112–115). – С. 344–351.

Ярослав Дашкевич: “Дивитися на історію не крізь рожеві або чорні окуляри” / Інтерв’ю записав Ігор Гирич // Старожитності. – К., 1992. – Ч. 16–17 (32–33). – С. 4–5.

[Рец.:] Документальні видання та публікації пам’яток історичної думки України (1985–1990) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 442–450. – У співавт. з М. Ю. Стеценко, В. С. Шандрою.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 12 (28). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 13 (29). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 14 (30). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 15 (31). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 16–17 (32–33). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 18–19 (34–35). – 16 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1992. – Ч. 20 (36). – 16 с. – Гол. ред.