Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2002

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Андрій Жук. Проф. М. Грушевський і СВУ в роках Першої світової війни: [Публ. статті, коментарі] // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 3 (24). – С. 111–134.

Андрій Жук: матеріали до біографії: (Автобіографія, спогади, листування): [Упоряд. текстів] // Там само. – С. 177–240.

Виставка, присвячена річниці смерті М. Брайчевського // Там само. – № 1 (22). – С. 319–320. – Без підп.

“Володар княжої гори” – виставка пам’яті академіка Миколи Біляшівського // Там само. – С. 320–321. – Підп.: Г-ч.

Десять років Інституту історичних досліджень у Львові // Там само. – № 3 (24). – С. 278–279. – Підп.: Г-ч.

Історичні мандрівки Києвом // Там само. – № 4. – С. 33–38; № 5. – С. 39–46.

Канадський архів Андрія Жука // Там само. – № 3 (24). – С. 168–176.

Листи М. Грушевського й Д. Дорошенка до А. Жука: [Публ., прим.] // Там само. – С. 106–110.

Михайло Грушевський і Церква // Український церковно-історичний журнал. – 2002. – № 1 (2) (червень–серпень). – С. 4–13.

Михайло Грушевський: Зібрання творів у 50-ти томах // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 1 (22). – С. 260–262. – Підп.: І. Г.

Писання А. Жука у берлінський газеті “Український прапор”: [Упоряд.] // Там само. – № 3 (24). – С. 270–274.

Політична публіцистика Михайла Грушевського // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2002. – Т. 1: Серія “Суспільно-політичні твори (1894–1907)”. – С. 47–62.

Працю Сергія Білоконя відзначено Шевченківською премією // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2002. – № 2 (135). – С. 180. – Підп.: І. Г., О. Р. [Олександр Рибалко.]

Презентація першого історичного роману про М. Грушевського // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 2 (23). – С. 354–356.

Презентація першої української “Історії Польщі” // Там само. – № 3 (24). – С. 276–278. – Підп. І. Г.

“Приєднання чи возз’єднання?” М. Брайчевського // Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 64–65.

Симон Петлюра і українська дореволюційна соціал-демократія // Історія в школах України. – К., 2002. – № 3. – С. 47.

150 років Центральному державному історичному архіву України у м. Києві // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 1 (22). – С. 318–319. – Без підп.

У тіні В. Липинського: (Андрій Жук як політичний мислитель й дослідник історії визвольного руху) // Там само. – № 3 (24). – С. 8–45.

“Федераліст” очима “самостійника”: (До історії написання статті А. Жука “М. Грушевський та СВУ”) // Там само. – С. 83–110.

Щоденник М. Грушевського за 1910 рік // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2002. – Рік ХХХІХ. – Ч. 1–4 (152–155). – С. 96–127. – У співавт. з О.Тодійчук.

[Рец.:] Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова. – К.; Донецк, 2001. – 570 с. // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 1 (22). – С. 247–249.

[Рец.:] Чи треба тужити за втраченим ім’ям? // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2002. – Вип. 7. – С. 432–435. – Рец. на: Наконечний Євген. Украдене ім’я: Чому русини стали українцями. – Львів, 2001. – 400 с.

[Рец.:] Чорновол І. Польсько-українська угода 1890–1894 рр. // Україна модерна. – Львів, 2002. – Ч. 7. – С. 220–225.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1: Серія “Суспільно-політичні твори (1894–1907)” / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.), О. Тодійчук; пояснення слів, мовна редакція текстів О. Рибалка; перекл. з рос. ст. зі зб. “Освобождение России и украинский вопрос” І. Сварника; перекл. іншомовн. висловів М. Трофимука. – 592 с.; іл.

[Ред.:] Кальницький М. Б., Малаков Д. В., Юркова О. В. Нариси з історії Києва: Навч. посібн. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. Т. М. Кіщук, С. В. Кульчицький. – К.: Генеза, 2002. – 384.: іл. – Ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 1 (22): Микола Костомаров (1817–1885): До 185-річчя від дня народження. – 322 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 2 (23): Джон Локк (1632–1704): До 370-річчя від дня народження. – 360 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 3 (24): Андрій Жук (1880–1968). – 280 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2002. – № 4 (25): Вячеслав Липинський (1882–1931): До 120-річчя від дня народження. – 248 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2002. – № 1 (134): Спецвипуск: Бібліографічний покажчик змісту наукового часопису “Пам’ятки України: Історія та культура” за 1989–2001 рр. – 64 с. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2002. – № 2 (135). – 208 c. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2002. – № 3–4 (136–137). – 194+LIV c. – Заст. гол. ред.

[Ред.:] Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 586 с.; іл., карти. – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.) та ін. – К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2002. – Вип. 7. – 544 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 10). – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2002. – Рік ХХХІХ. – Ч. 1–4 (152–155): Михайло Грушевський: Життя, діяльність і творчість: З нагоди 135-річчя від дня народження. – 576 с. – Заст. гол. ред.