Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1991

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Акт. Документи епохи: [Акт обстеження руйнувань від більшовицької артилерії в січні 1918 р. Михайлівського собору] // Андріївський узвіз. – К., 1991. – № 4. – С. 6. – У співавт. з В. Сініциною.

“Грозные события военного времени…”: [Акт обстеження руйнувань обстрілів більшовицької артилерії у січні 1918 р. Успенського собору та інших споруд у Лаврі Товариством охорони пам’яток] // Там само. – № 2. – С. 7.

Грушевський – Скрипнику // Архіви України. – 1991. – № 3. – С. 71–72.

До історії топографії Печерської частини Києва ХІХ ст.: (За матеріалами Київської інженерної команди) // Проблеми історичної географії України: Зб. наук. пр. / Редкол.: Ф. П. Шевченко (відп. ред.), Ю. А. Пінчук, О. Є. Маркова та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 54–61.

Невидані твори М. Грушевського: [Про невиданий 11-й том “Історії України-Руси”] // Андріївський узвіз. – К., 1991. – № 1. – Лютий. – С. 6.

Сергій Єфремов і Михайло Грушевський // Старожитності. – К., 1991. – Ч. 7 (11): Серпень. – С. 10–11.

Фонд 1235: Документи свідчать // Вісник АН України. – К., 1991. – № 9. – С. 61–63.