Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2005

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Україна. Наука і культура. – К., 2005. – Вип. 33. – С. 80–98.

В’ячеслав Липинський – узасаднювач української національної ідеї // Історія в школах України. – К., 2005. – № 8. – С. 45–50; № 9. – С. 44–47.

Від редакції // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2005. – № 1 (34). – С. 5–7. – Без підп.

Листи кубанців до М. Грушевського: [Листи С. Ерастова і Л. Бича] / Вст. сл., публ. документів та прим.; підготовка текстів Віри Карпенко // Пам’ятки України. – К., 2005. – № 3–4. – С. 86–90.

Пам’яті Ірини Миколаївни Мельник (Брайчевської) (1924–2004) // Софія: Культурологічний журнал. – К., 2005. – № 1. – С. 226–229.

Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка 2000. – К., 2005. – Вип. 61–62. – С. 4–12.

Публіцистика Михайла Грушевського на сторінках “Літературно-наукового вістника” у 1907–1914 роках // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2: Серія “Суспільно-політичні твори (1907–1914)”. – С. V–ХХІV. – У співавт. з С. Паньковою.

Сергій Єфремов – лідер надніпрянського народництва // Історія в школах України. – 2005. – № 3. – С. 43–47.

[Рец.:] Лікарю, вилікуйся сам!: [Полем. з приводу книжки: Ващенко В. Неврастенія: непрочитані історії: (Деконструкція одного надпису – сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського). – Дніпропетровськ, 2002. – 406 с.] // Україна модерна. – К.; Львів, 2005. – Ч. 9. – С. 273–286.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Архів Івана Крип’якевича: Інвентарний опис / Упоряд. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. – К.; Львів, 2005. – ХХ+252 с. – Реценз. разом з О. Ясем.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2005. – Т. 2: Серія “Суспільно-політичні твори (1907 –1914)” / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.), С. Панькова; упоряд.: І. Гирич, С. Панькова; авт. передм.: І. Гирич, С. Панькова; комент. С. Панькова; мовна редакція текстів Н. Лисенко; перекл. іншомовн. висл. М. Трофимука; поясн. сл. Г. Сварник. – 680 с.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2005. – Т. 3: Серія “Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917)” / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.), С. Панькова; упоряд. С. Панькова; авт. передм. та комент. С. Панькова; мовна редакція текстів В. Шульги; перекл. з рос. І. Сварника; перекл. іншомовн. висл. М. Трофимука; поясн. сл. В. Шульги. – 776 с.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2005. – Т. 7: Серія “Історичні студії та розвідки (1900–1906)” / Упоряд. М. Капраль; комент.: В. Александрович, М. Бандрівський, М. Капраль та ін. – 778 с.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2005. – № 1 (34): Спецвипуск: Помаранчева революція. – 320 с. – Відп. секрет.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К, 2005. – № 2 (35). – 240 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К, 2005. – № 3 (36). – 232 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація. Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К, 2005. – № 4 (37). – 240 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2005. – № 1 (146). – 160 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2005. – № 2 (147). – 160 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2005. – № 3–4 (148–149). – 230+ХХХІV с. – Член редкол.

[Ред.:] Повернення: Зб. доп. наук. конфер., присвяченої 100-літтю з дня народження українського історика та археолога Івана Овсійовича Іванцова (1904–1941 р.) / Упоряд. Г. І. Іванцова-Костенко; відп. ред.: В. М. Ричка, І. Б. Гирич. – К., 2005. – 119 с.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2004–2005. – Рік ХLІI. – Ч. 2–4 (166–168): Сорокаліття Українського історичного товариства (1965–2005). – 368 с. – Чл. редкол.

[Ред.:] Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. / Під заг. ред. В. Лісового. – К.: Смолоскип, 2005. – Т. 1: Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди. – ХХХVIII+402 c.; Т. 2: Між інтелектом і культурою: Дослідження з історії української філософії. – 264 с.; Т. 3: Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика. – XXIV+456 c.; Т. 4: Геґель у Росії. Геґель і французька революція. Геґель і Ніцше. – VIII+376 с. – Ред.