Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1998

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Батько народництва: [Про Володимира Антоновича] // Історичний календар – 1999. – К., 1998. – С. 29–31.

Київська ідея і українська справа // Пам’ять століть. – К., 1998. – № 3: Травень/червень. – С. 5–23.

Київський музей Переходової доби (1942) // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1998. – Рік XXXV. – Ч. 1–4 (136–139). – С. 191–196.

Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і втрачені // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 1. – С. 58–60. – Підп.: І. Г., О. Р. [Олександр Рибалко.]

: [До 50-ліття від дня народження С. І. Білоконя] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 3–4. – С. 139–145.

Польські кореспонденти Михайла Грушевського // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Warszawa, 1998. – S. 211–218.

Професор Любомир Винар і сучасне грушевськознавство // Винар Л. Грушевськознавство: ґенеза й історичний розвиток. – К.; Львів; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. – C. 119–126. – (Серія: “Грушевськіяна”. – Т. 5).

Речники українськості і “русскости”: [Національна свідомість у вчених-природничників] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 3–4. – С. 168–171. – У співавт. з О. Рибалком.

Столиця України-Руси // Історичний календар – 1999. – К., 1998. – С. 12–13.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1998. – Т. 10: Роки 1657–1658. – 402 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 1 (118). – 208 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 2 (119). – 32 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1998. – № 3–4 (120–121). – 176 c. – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1998. – Рік XXXV. – Ч. 1–4 (136–139): Тридцятип’ятиліття “Українського історика”. – 368 с. – Заст. ред.