Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1996

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окреме видання

Епістолярна спадщина Михайла Грушевського: (Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві). – К., 1996. – 108 с.

Статті, рецензії

В. Антонович – будівничий історіософських засад нової України // Третя академія пам’яті проф. В. Антоновича. – К., 1996. – С. 28–35.

Ідейні побратими: творча співпраця вченого-історика В. Липинського і літературознавця В. Доманицького // Історичний календар ’97. – К., 1996. – С. 91–92.

Києво-Печерська лавра в контексті української історії і культури // Пам’ять століть. – К., 1996. – № 1. – С. 102–119.

М. Грушевський і С. Єфремов на тлі суспільно-політичного життя кінця ХІХ – 20-их років ХХ століття // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1996. – Рік ХХХІІІ. – Ч. 1–4 (128–131). – С. 142–187.

Між російським і українським берегами. В. І. Вернадський і національне питання (в світлі щоденника 1917–1921 рр.) // Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 735–756.

Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М. Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1–3 (238). – С. 7–11.

О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874–1885) // Генеза. – № 1 (4). – 1996. – С. 193–195.

Образок до сходознавчих наукових перекладів А. Кримського // Україна в минулому. – К., Львів, 1996. – Вип. 8. – С. 151.

[Передмова до протоколу допиту А. Ніковського “Історія масонства в Росії на поч. ХХ ст.”] // Генеза. – К., 1996. – Ч. 1 (4). – С. 149–150.

Ще до проблеми “Аркас і Грушевський”: [У додатку листування М. Грушевського і Ф. Матушевського (3 листи за 1908 р.)] // Історичний збірник. Історія, історіографія, джерелознавство: (Статті, розвідки, замітки, есе). – К., 1996. – С. 221–230.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1996. – Т. 9. – Кн. 1: Роки 1650–1654. – 876 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії / Редкол. серії: Я. Пеленський, П. Сохань (співголови), О. Толочко (відп. секрет.) та ін. – К., 1996. – 258 с. – (Серія: “Державна школа: Історія. Політологія. Право”). – Член редкол.

[Ред.:] Мappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя / Редкол.: І. Гирич, Я. Грицак, М. Капраль та ін. – К.; Львів; Нью-Йорк, 1996. – 912 с.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1996. – Рік ХХХІІІ. – Ч. 1–4 (128–131): Михайло Грушевський: Студії і матеріали з нагоди 130-річчя від дня народження: (1866–1996). – 480 с. – Заст. ред.