Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1993

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Безхребетне в ранзі “Національного”: [Про історичний музей України] // Старожитності. – К., 1993. – Ч. 5–6 (41–42). – С. 3. – Підп. І. Борисенко.

Видубицький монастир після вибуху Звіринецьких порохових льохів у 1918 р. // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1993. – № 1–6. – С. 192–193.

“Дивитися на історію не крізь рожеві або чорні окуляри” / [Інтерв’ю з Я. Дашкевичем записав І. Гирич; скороч. з вид.: Старожитності. – К., 1992. – Ч. 16–17 (32–33). – С. 4–5] // Друг читача. – К., 1993. – Ч. 4. – 28 січня. – Без підп.

До питання про федералізм Грушевського // Старожитності. – К., 1993. – № 9–10 (45–46). – С. 15.

З династії славетних Антоновичів: “Ми дістанемо свіжий приплив міграції і будемо далі працювати” / Інтерв’ю з Марком Антоновичем записав І. Гирич // Там само. – Ч. 19–24 (54–59). – С. 24–27.

Засновник “Українського історика” // “Український історик”: Журнал Українського Історичного Товариства: Покажчик змісту: 1963–1992 / Упоряд. М. Гавур, В. Шандра; ред. і вступ. ст. Л. Винара. – Нью-Йорк; К.; Мюнхен, 1993. – С. 113–114.

Німці в Києві // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1993. – № 1–6. – С. 17–19.

Публікації С. Єфремова в газеті “Нова Рада”, 1917–1919 рр.: (За архівним примірником з бібліотеки літературознавця) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 336–375.

“Український Никодим”: Василь Федорович Симиренко // Старожитності. – К., 1993. – Ч. 9–10 (45–46). – С. 14–15.

“Українському історикові” – 30 років // Літературна Україна. – 1993. – № 44 (4557). – 4 листоп. – С. 1.

«Ukrainian Historian» Turns Thirty: (1963–1993) // Ethnic Forum. – 1993–1994. – Vol. 13/14. – № 1/2. – P. 81–86.

[Рец.:] Добрий внесок: [Рец. на кн.:] Вороненко В. В., Кістерська Л. Д., Матвєєва Л. В., Усенко І. Б. Микола Прокопович Василенко. – К.: Наукова думка, 1991. – 272 с.; іл. // Старожитності. – К., 1993. – Ч. 2 (38). – С. 29. – Підп. І. Борисенко.

[Рец.] Публікації з історіографічної спадщини (1991 р.) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1993. – Вип. 2. – С. 384–391.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (голова), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1993. – Т. 4: XIV–XVI віки – відносини політичні. – 540 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Чл. редкол.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 1 (37). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 2 (38). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 3–4 (39–40). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 5–6 (41–42). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 7–8 (43–44). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 9–10 (45–46). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 13–14 (48–49). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 15–16 (50–51). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 17–18 (52–53). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1993. – Ч. 19–24 (54–59). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1993. – Рік ХХХ. – Ч. 1–4 (116–119): Тридцятиліття “Українського історика” (1963–1993). – 256 с. – Член редкол.