Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

1995

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окреме видання

Архів М. Грушевського як джерело для вивчення діяльності визначних постатей українського руху: (М. Грушевський, С. Єфремов, В. Липинський, М. Василенко): Автореф. дис…. канд. іст. н. – К., 1995. – 24 с.

Статті, рецензії

Археографічне опрацювання епістолярної спадщини українських громадських і політичних діячів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. // Архіви України. – 1995. – № 4–6. – С. 81–88.

Засновник грушевськознавства: [Про проф. Л. Винара] // Любомир Винар. Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. – Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995. – С. 18–22.

Знищені мистецька збірка і архів Михайла Грушевського: [Про пожежу будинку Грушевського у Києві на вул. Панківській у січні 1918 р.] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 1995. – № 1. – С. 103–104.

Листи Михайла Грушевського до Василя Кузіва // Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1995. – Рік ХХХІІ. – Ч. 1–4 (124–127). – С. 190–203.

“Люде смертні, народи вічні”: [Передмова до статті Михайла Грушевського “Зайві сумніви” з приводу смерті О. Русова)] // Старожитності. – К., 1995. – № 1–2 (68–69). – С. 7. – (Публікація тексту статті на с. 8).

“Носитель державної української ідеї”: [Про статтю М. Грушевського “«Мазепинство» і «богданівство»”] // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 8–10.

Щоденник М. Грушевського (1904–1910 рр.) // Київська старовина. – 1995. – № 1. – С. 10–30.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1995. – Т. 6: Житє економічне, культурне, національне ХІV–ХVІІ віків. – 674 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1995. – Т. 7: Козацькі часи – до року 1625. – 628 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. Сохань (гол.), Г. Боряк (відп. секрет.), Л. Винар та ін. – К., 1995. – Т. 8: Роки 1626–1650. – 856 с. – (Серія: “Пам’ятки історичної думки України”). – Член редкол.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1995. – Ч. 1–2 (68–69). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1995. – Ч. 3–4 (70–71). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Старожитності. – К., 1995. – Ч. 5–6 (72–73). – 32 с. – Гол. ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1995. – Рік ХХХІІ. – Ч. 1–4 (124–127): Тридцятиліття Українського історичного товариства: (1965–1995). – 383 с. – Заст. ред.