Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2000

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окреме видання

Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ – середини ХХ ст.: Методичні рекомендації. – К.: УДНДІАСД, 2000. – 48 с. – У співавт. з В. Ляхоцьким. – (Серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – Вип. 38).

Статті

Біля джерел наукового грушевськознавства // На службі Кліо: Зб. наук. пр. на пошану Любомира-Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльности. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – С. 85–93.

В. Липинський і сучасна українська історіографія // Вісті УВАН / Ред. О. Домбровський. – Нью-Йорк, 2000. – Ч. 2. – С. 63–71.

М. С. Грушевський про “український слід” у вбивстві російського царя Олександра ІІ: (Маловідома праця відомого історика) // Історія України. – К., 2000. – № 4. – С. 1–4; № 5. – С. 3–6.

Михайло Брайчевський // Історія в школах України. – К., 2000. – № 2. – С. 48–49.

“Народництво” та “державництво” в українській історіографії: проблема змістовного наповнення понять // Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2000. – Ч. 4. – С. 5–30.

Суперечливі питання історії України та відображення їх у сучасних підручниках для 7–8 класів // Там само. – С. 6–9.

Чи суперечить національний міф історичній правді? // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог. – К., 2000. – С. 47–54.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова), Г. В. Боряк (відповідальний секретар), Л. Винар та ін. – К., 2000. – Т. 11: Покажчик імен / Упоряд. М. М. Капраль, Я. О. Федорук; відп. ред. Я. Р. Дашкевич. – 520 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2000. – Ч. 4. – 155 с. – Член редкол.

[Ред.:] На службі Кліо: Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності / Головна редкол.: М. Брайчевський, О. Домбровський, І. Гирич; редкол.: М. Жулинський, А. Жуковський, Я. Ісаєвич та ін. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. – 820 с.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2000. – № 1 (126). – 56 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2000. – № 2 (127). – 48 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2000. – № 3–4 (128–129). – 144 c. – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2000. – Рік XXXVII. – Ч. 1–3 (144–146): Олександр Мезько-Оглоблин: діяльність і творча спадщина: З нагоди сторіччя від дня народження (1899–1999). – 320 с. – Заст. ред.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2000. – Рік XXXVII. – Ч. 4 (147): Перший Міжнародний конґрес українських істориків. – 176 с. – Заст. ред.