Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2012

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окреме видання

Між наукою і політикою: Історіографічні студії про вчених-концептуалістів: [Зб. статей про В. Антоновича, О. Кониського, С. Єфремова, А. Жука, В. Вернадського, О. Левицького, М. Брайчевського, Я. Дашкевича]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 488 с.

Зміст:

«Володимир Антонович – будівничий філософських засад нової України»,

«Володимир Антонович – автор концепту нової України»,

«В.Антонович і НТШ у Львові»,

«[О.Кониський] Батько українського самостійництва»,

«[С.Єфремов] Лідер наддніпрянського народництва»,

«Мемуари С.Єфремова про українське суспільне життя на межі ХІХ – ХХ ст.»,

«Із племені титанів: дійсний член НТШ Сергій Єфремов»,

Публікації С.Єфремова в газеті «Нова Рада», 1917-1919 рр.»,

«У тіні В.Липинського (Андрій Жук як політичний мислитель й дослідник історії визвольного руху)»,

«Андрій Жук: один із перших самостійників»,

«А.Жук: політик і науковець»,

«У роки Першої світової війни та визвольних змагань»,

«В.Вернадський і політичне українство»,

«Орест Левицький як громадський діяч і науковець»,

«Михайло Брайчевський як історик-концептуаліст»,

«М.Брайчевський і УІТ»,

«До проблеми історіософії М.Брайчевського»,

«Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої України»,

«Я.Дашкевич: нерозривність науки та суспільно-політичного життя»,

«Ярослав Дашкевич: історик, що вчив неможними устами.»

Статті

Володимир Леонтович в українському громадському житті // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 8 (178): Серпень. – С. 2–13.

Звідки взялась “Україна”?: Назва нашого народу набула сучасного політичного й географічного звучання в ХІХ столітті // Український тиждень. – К., 2012. – № 15 (232): 13–19 квітня. – С. 50–52.

Київ – українська столиця // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2012. – № 5 (175): Травень. – С. 20–33. – У співавт. з Д. Малаковим.

Київ як українське місто у часи формування модерної нації у другій половині ХІХ – початку ХХ століття // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: (Київ, 12 квітня 2012 р.). – К., 2012. – С. 5–12.

Київський путівник // Київ. – 2012. – № 3–4. – С. 156–166; № 5. – С. 161–178; № 6. – С. 160–173.

Київські мандрівки: Гетьманська вулиця // Порадниця. – К., 2012. – № 22 (796). – 31 травня. – С. 3.

Київські мандрівки: Подільські церкви: [Іллінська, Набережно-Микільська, Воскресенська, Царекостянтинівська, Миколо-Іорданська] // Там само. – № 23 (797). – С. 4–5.

Київські мандрівки: Подільські церкви: Притисько-Микільська // Там само. – № 4 (778). – 28 січня. – С. 2.

Київські мандрівки: Подільські церкви: Флорівський монастир // Там само. – № 3 (777). – 19 січня. – С. 3.

Київські мандрівки: Покровська вулиця // Там само. – № 21 (795). – 24 травня. – С. 2.

Коли з’явився політичний українець: Зробивши складний вибір на користь українства, представники національних меншин помітно динамізували український національний рух у ХІХ – на початку ХХ століття // Український тиждень. – К., 2012. – № 34 (251). – 24–30 серпня.– С. 36–38.

Література і формування національної свідомості чільних діячів українського руху Наддніпрянщини (середина – кінець ХІХ ст.) // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2012. – Вип. 21: Scripta manet: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 189–196.

Наукове товариство ім. Т. Шевченка як культурно-політичний проект М. Грушевського // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики: (До 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Український інститут національної пам’яті. – К., 2012. – С. 256–273.

Наукове товариство ім. Шевченка як суспільно-політичний проект Михайла Грушевського // Вісник НТШ. – Львів, 2012. – Ч. 47: Весна/літо. – С. 19–24.

Непоцінований художник-модерніст, наш другий Врубель, Вільгельм Котарбінський // Пам’ятки України. – К., 2012. – № 1 (171): Січень. – С. 18–21.

[Переднє слово до випуску англійською мовою, присвяченого футбольним столицям на Євро-2012] // The Monuments of Ukraine: History and Culture. – Kyiv, 2012. – № 5 (175): May. – Зворот обкладинки.

[Переднє слово до випуску, присвяченого футбольним столицям на Євро-2012] // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2012. – № 5 (175): Травень. – С. 2.

[Переднє слово до випуску, присвяченого Києву ХІХ – початку ХХ ст.] // Там само. – № 7 (177). – С. 2.

Підгайці – історичне місто та музей просто неба // Там само. – № 2–3: Лютий/березень. – С. 2–5. – У співавт. з С. Колодницьким.

Підгайці – невикористана перлина українського туризму // Підгайці та Підгаєччина: Науково-краєзнавчий збірник / Упоряд. С. Колодницький. – Тернопіль, 2012. – С. 18–24.

Політичний період українського національно-визвольного руху (1890-ті – 1917): Різні політичні проекти української окремішності // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – К., 2012. – № 1. – С. 41–44.

Речник консерватизму: В’ячеслав Липинський сформу[лю]вав ідею політичної нації та виступав за аристократичний шлях побудови Української держави // Український тиждень. – К., 2012. – № 22 (239): 1–7 червня. – С. 50–53.

Ставка на сильнішого: Чому українцям та євреям не вдалося досягнути конструктивного діалогу в ХІХ – на початку ХХ століття? // Український тиждень. – К., 2012. – № 14 (231). – 6–12.04. – С. 20–23.

Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини ХІХ початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 51–67.

Українська мова як фундаментальна цінність національно-визвольного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № ХVI–XVII. – С. 173–190.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Вісник НТШ. – Львів, 2012. – Ч. 47: Весна–літо. – 80 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2012. – № 1 (171): Січень. – 64 с. – Наук. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 2–3 (172–173): Лютий/березень. – 64 с. – Наук. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2012. – № 4 (174): Квітень. – 64 с. – Наук. ред.

[Ред.:] Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 5 (175): Травень. – 64 с. – Відп. за вип. – [Цей самий випуск англійською мовою: The Monuments of Ukraine: History and Culture. – Kyiv, 2012. – № 5 (175). – 64 p.]

[Ред.:] Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 6 (176): Червень. – 88 с. – Відп. за вип.

[Ред.:] Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 7 (177): Липень. – 88 с. – Відп. за вип.

[Ред.:] Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2012. – № 8 (178): Серпень. – 64 с. – Відп. за вип.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), О. Буценко, І. Гирич (заст. гол. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 90: Україна – Білорусь / Упоряд. В. Пономарьов. – [Кн. 1.] – 604 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), О. Буценко, І. Гирич (заст. гол. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 91: Україна – Білорусь / Упоряд. В. Пономарьов. – Кн. 2.