Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2001

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Статті, рецензії

Вони виграють у поєдинку з “пафосом руйнування” / Розмова в редакції “Дня” з І. Гиричем, О. Дубасом і Ю. Шаповалом // День. – К., 2001. – №36. – 23 лютого; № 41. – 2 березня.

Кирило і Мефодій // Історія в школах України. – К., 2001. – № 3. – С. 42–45; 2002. – № 1. – С. 48–49.

Листи Вячеслава Липинського до Михайла Грушевського: [Передм., тексти, комент.] // Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар; упоряд. Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. – Т. ІІ. – С. 271–329, 389–397. – (Серія: “Епістолярні джерела грушевськознавства”).

Наукова і літературна спадщина М. Грушевського: погляд сучасника // Пам’ять століть. – К., 2001. – № 2 (28). – С. 20–27.

Спадщина М. Грушевського і сьогодення // Архівознавство, археографія, джерелознавство. – К., 2001. – Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 115–134.

Спадщина М. Грушевського і сьогодення // Історія України. – К., 2001. – № 43 (251). – Листопад. – С. 4–7.

Чи суперечить національний міф історичній правді? // Історія України. – К., 2001. – № 2 (210). – С. 4–5.

Яким мав би бути історичний часопис про Київ: [Про журнал “Киевский альбом”] // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2001. – № 1–2 (130–131). – С. 204.

[Рец.:] Твір, зрозумілий академіку і прибиральниці: [Рец. на книгу Юрія Шаповала “Україна ХХ століття”] // День. – К., 2001. – № 137. – 3 серпня. – С. 22.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Листування Михайла Грушевського / Ред. Л. Винар; упоряд. Р. Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич. – К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. – Т. ІІ. – 412 с.; іл. – (Серія: “Епістолярні джерела грушевськознавства”).

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2001. – № 1. – 272 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2001. – № 3. – 280 с. – Член редкол.

[Ред.:] Молода нація: Альманах: [Вид-ва “Смолоскип”]. – К., 2001. – № 4. – 224 с. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2001. – № 1–2 (130–131). – 208 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2001. – № 3 (132). – 48 c. – Член редкол.

[Ред.:] Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2001. – № 4 (133). – 144 c. – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2001. – Рік XXXVIII. – Ч. 1–4 (148–151): У п’ятдесятиліття смерті Дмитра Дорошенка: (1882–1951). – 320 с. – Заст. ред.