Початкова сторінка

Ігор Гирич (Київ)

Персональний сайт історика України

?

2009

Володимир Кравченко, Григорій Стариков, Ярослав Федорук

Окремі видання

Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті. – К.: ВД “Стилос”, 2009. – 63 с.

Зміст:

“Деякі концептуальні проблеми викладання в школі України ХІХ ст.”,

“Підручник як головний засіб будівництва держави”,

“Від глухого кута етноцентризму до концепції засвоєння «чужого» як «свого»”.

Концептуальні проблеми висвітлення історії України ХІХ–ХХ ст. в сучасних шкільних підручниках: (Збірка газетних і журнальних статей за 2007–2009 рр.). – К.: Грамота, 2009. – 66 с.

Зміст:

Чого хочуть колесниченки і їм подібні”,

“Бузина як продовження малоросійської великодержавної традиції Д. Піхна – А. Савенка”,

“Лист від історичної редакції видавництва «Генеза» до Верховної Ради України про недопущення повернення сталінського трактування Другої світової війни”,

“Повернення в «щасливе» сталінське минуле: концепція російської історичної освіти”,

“Національний дискурс як забороло від ксенофобії, або як наші мінуси зробити плюсами”,

“Підручник з історії як головний засіб будівництва держави”,

“Як нам переробити програму з історії України для 9 класу під кутом зору відмови від етноцентризму та залучення чинника мультикультуралізму й багатоетнічності”,

“Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від скутості філософії етноцентризму до концепції засвоєння «чужого» як «свого»”,

бібліографія статей І. Гирича з проблем шкільних підручників.

Статті, рецензії

В Україні підручник з історії має, можливо, більше значення, ніж в Польщі або Франції / Інтерв’ю з Ігорем Гиричем записав Ю. Рибачук // Коментарі. – 2009. – 19 червня. – С. 28.

Гоголь: (200 років від дня народження) // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – Ч. 42: Осінь–зима. – С. 15–17.

Грушевськіана С. Білоконя, або приватні збірки як культурна проблема // Культурологічна думка. – 2009. – № 1. – С. 164–168.

Грушевськознавство 1994–2009 років на сторінках “Українського історика” // Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2009. – Рік XLVI. – Ч. 1–4 (181–184). – С. 62–79.

Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук // Історія в школах України. – К., 2009. – № 10. – С. 29–30.

До 75-річчя доктора історичних наук О. А. Купчинського // Український історичний журнал. – К., 2009. – № 3 (486). – С. 234–236.

Жук Андрій Ілліч // Енциклопедія сучасної України. – К., 2009. – Т. 9. – Е–Ж. – С. 646–647.

“Звичайне” упередження, або Як нам переформатувати історичну свідомість: (Роздуми з приводу статті О. Однороженка “«Звичайна схема» української історії”: Український тиждень. – К., 2009. – № 52 – С. 56–61) // Український історик. – Рік XLVI. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2009. – Ч. 1–4 (181–184). – С. 190–199.

Іван Бутич – патріарх архівної справи // Архіви України. – К., 2009. – № 6. – С. 274–279.

Київські мандрівки: Бульвар Тараса Шевченка // Порадниця. – К., 2009. – № 41 (659). – 8 жовтня. – С. 1–2.

Київські мандрівки: Володимирський собор // Там само. – № 45 (663). – 5 листопада. – С. 4.

Київські мандрівки: Вулиця Комінтерна // Там само. – № 49 (667). – 3 грудня. – С. 5.

Конфлікт між В. Липинським і Б. Ярошевським у тижневику “Przegląd Krajowy”: (Листи В. Липинського до Б. Ярошевського (1910) та Б. Ярошевського до М. Грушевського (1914)) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2009. – Вип. 13/14. – С. 619–663.

Музей “Поле Полтавської битви” як спадщина російської ідеологічної війни проти України // Воєнна історія. – К., 2009. – № 4 (46). – С. 102–105.

Обкладинка року 2009: [Інформація про Першу київську гімназію] // Історія в школах України. – К., 2009. – № 11. – С. 48.

Олександр Леонідович Рибалко (1950–2009): [Некролог] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2009. – Вип. 13/14. – С. 810–811.

Олександр Рибалко: редактор і науковець // Пам’ятки України: Історія та культура. – К., 2009. – № 1 (162). – С. 109–118.

Олександра Гнатюк: “Польща від самого початку незалежності сприяє Україні” / Розмову вів І. Гирич // Хроніка 2000. – К., 2009. – Вип. 80. – С. 7–14.

Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність. – К., 2009. – № 3–4. – С. 197–212.

Пам’яті Олександра Рибалка // Критика. – К., 2009. – Ч. 1–2 (135–136): Січень–лютий. – С. 37.

Полтавська битва: історія міфу // Воєнна історія. – К., 2009. – № 4 (46). – С. 50–59.

[75-річчя О. А. Купчинського] // Вісник НТШ. – Львів, 2009. – Ч. 41: Весна–літо. – С. 51–53.

[Тези виступу на семінарі, організованому Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України та Інститутом археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України:] О[лесь] Ф[едорук]. Текстологічний семінар у Києві // Критика. – К., 2009. – Ч. 9–10 (143–144). – С. 30.

Українська історична освіта на початку ХХІ ст.: від обмежень етноцентризму до концепції засвоєння “чужого” як “свого” // Історія в школах України. – К., 2009. – № 5. – С. 3–7.

Український геній по світах, або чому не маємо пророка у власній вітчизні: [Передм. до матеріалів про І. Сікорського, Г. Кістяківського, Г. Вернадського і О. Архипенка] // Хроніка 2000. – К., 2009. – Вип. 77. – С. 5–17.

Юлій Володимирович Шелест (1937–2009): [Некролог] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2009. – Вип. 13/14. – С. 811–823.

Юрій Мицик: вчений з громадською позицією // Покликання: Зб. пр. на пошану проф. о. Юрія Мицика. – К., 2009. – С. 41–45.

[Рец.:] Київ УНРівський (Кучерук О. Київ 1917–1919. Адреси. Події. Люди. – К.: Темпора, 2008) // ЛітАкцент: Альманах. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 252–53.

[Рец.:] Gancarz Bogdan. “My, shlachta ukraińska…”: Zarys zycia і działalności Wacława Lipińskigo. 1882–1914. – Kraków: Arcana, 2006. – 330 s. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2009. – Вип. 13/14. – С. 716–719.

Редагування, упорядкування

[Ред.:] Вісник НТШ. – Львів, 2009. – Ч. 42: Осінь–зима. – 84 с. – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Вид. рада: Б. Патон (голова), Л. Винар, І. Драч та ін.; гол. редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), І. Гирич (відп. секрет.) та ін. – Львів: Світ, 2009. – Т. 9: Серія “Історичні студії та розвідки (1917–1923)” / Упоряд.: М. Капраль, А. Фелонюк, В. Шульга; передм.: М. Капраль, А. Фелонюк; комент.: М. Капраль, А. Фелонюк, М. Мудрий; переклад іншомовн. висловів М. Трофимука. – 568 с.

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редкол.: П. Сохань (відп. ред.), В. Брехуненко, Д. Бурім (відп. секрет.) та ін. – К., 2009. – Т. 19: Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація / Редкол.: П. Сохань (відп. ред.), Т. Ананьєва (відп. секрет.), Ю. Алексєєв та ін. – Кн. 1. – 692 с. – Член редкол.

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко та ін. – К., 2009. – Т. 19: Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація / Редколегія: П. Сохань (відп. ред.), Н. Зіневич (відп. секрет.), Т. Ананьєва та ін. – Кн. ІІ. – Ч. 1. – 448 с. – Член редкол.

[Ред.:] Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів / Редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.), Г. В. Боряк, В. А. Брехуненко та ін. – К., 2009. – Т. 19: Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація / Редкол.: П. Сохань (відп. ред.), Н. Зіневич (відп. секрет.), Т. Ананьєва та ін. – Кн. ІІ. – Ч. 2. – 676 с. – Член редкол.

[Ред.:] Покликання: Зб. пр. на пошану проф. о. Юрія Мицика / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), А. Бойко (відп. секр.), В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – [Т. І]. – 546 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна модерна. – К., 2009. – Ч. 14 (3). – 360 с. – Член ред.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія / Редкол.: П. Сохань (гол. ред.), Я. Дашкевич (заст. гол. ред.), О. Маврін (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Український письменник, 2009. – Вип. 13/14. – 843 с. – (Український археографічний збірник. – Т. 16/17). – Член редкол.

[Ред.:] Український історик. – К.; Львів; Острог; Нью-Йорк; Торонто; Париж, 2009. – Рік ХLVІ. – Ч. 1–4 (181–184): Українське історичне товариство: (1965–2010). – 480 с. – Чл. редкол.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2009. – Вип. 77: Культура і наука світу: внесок України. – 628 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2009. – Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин / Наук. консульт., упоряд іл. О. Федорук. – 536 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2009. – Вип. 79: Невідомий Драгоманов. Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина / Упоряд. текстів і листув. В. Шульга. – [Кн. 1.] – 464 с.

[Ред.:] Хроніка 2000 / Редкол.: Ю. Буряк (гол. ред.), І. Гирич (заст. гол. ред.), М. Жулинський та ін. – К., 2009. – Вип. 80: Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть. – [Кн. 1.] – 652 с.